Het project gaat nu naar de planuitwerkingsfase, is de verkenning daarmee afgerond?

Projectdirecteur Ingrid Schrauwen: ‘Ja, die hebben we afgerond. We hebben de verkenning wat verlengd om extra onderzoek te doen naar de gevolgen van de zeespiegelstijging. We willen de doorlaat namelijk zo klimaatrobuust maken als mogelijk. Ook vergde Natura2000 extra studie. Maar uit de verkenning hebben we nu voldoende goede uitgangspunten om een gedegen plan te maken.’

René, jij bent al langer bij Getij Grevelingen betrokken. Kun je klimaatrobuust uitleggen?

René Boeters, interface manager: ‘Natuurlijk. De doorlaat wordt gemaakt om beperkt getij op de Grevelingen terug te brengen. Dat kan door natuurlijk verval. Als het vloed wordt op de Noordzee, kan zeewater de Grevelingen in stromen en gaat de waterstand omhoog. Als het eb wordt op de Noordzee, zal er water uit de Grevelingen terugstromen in de Noordzee. Maar als de zeespiegel stijgt, zal het terugstromen bij eb steeds moeilijker worden. Willen we dan toch voldoende getij op de Grevelingen houden, kunnen we daar nu al rekening mee houden. Daarom willen we de doorlaat zo ontwerpen dat hij op termijn ook kan pompen, wellicht in combinatie met turbines om getijdenenergie op te wekken. Als dit niet voldoende blijkt, dan moeten we misschien op de langere termijn het waterpeil op de Grevelingen verhogen. Dat bedoelen wij met klimaatrobuust: toch getij op de Grevelingen, ondanks de zeespiegelstijging.’

Werkdag Grevelingen Brouwersdam

Eerder gaven jullie aan om voor het plan in gesprek te gaan met de omgeving. Ton, kun jij daar als omgevingsmanager wat meer over vertellen?

Ton Verdoorn: ‘De omgeving is voor ons erg belangrijk. We maken graag gebruik van de kennis die daar aanwezig is, dat maakt het project gewoon beter. Daarbij zullen mensen gevolgen ondervinden van het terugbrengen van het getij, daarover gaan we ook in gesprek. En het helpt om uiteindelijk een goed gedragen besluit te kunnen nemen.’

Christine, jij werkt in het werkspoor Effecten Onderzoek bij Getij Grevelingen, kun je wat vertellen over die aanwezige kennis in het gebied?

Christine Lammerts: ‘De nationale en regionale natuurpartijen bijvoorbeeld. Deze hebben veel kennis in huis waar we gebruik van willen maken. Maar ook de recreatiesector, de jachthavens, de surfers en dergelijke. We willen uiteindelijk een oplossing die integraal bijdraagt aan de ontwikkeling van het hele gebied. Want de Grevelingen is op dit moment een waardevol gebied en dat willen we zo houden. Of sterker nog: dat willen we nog verder stimuleren.’

Hoe doen jullie dat dan?

Christine: ‘In de fase die achter ons ligt hebben we veel gesprekken gevoerd en informatiebijeenkomsten georganiseerd. Om mensen te informeren én om ze te laten meedenken. In de planuitwerkingsfase gaan we daarmee door. We gaan vragen om mee te denken over aanvullende onderzoeken die we moeten doen, bijvoorbeeld om de effecten in kaart te brengen van getij op de Grevelingen. En wanneer we maatregelen gaan ontwerpen om de eventuele nadelige effecten teniet te doen, gaan we gesprekken organiseren met belanghebbenden in de omgeving.’

Door de coronacrisis kunnen er geen fysieke bijeenkomsten plaatsvinden. Hoe lossen jullie dat op?

Ton: ‘Dat zijn we nu aan het bekijken. Misschien is de intelligente lockdown voorbij wanneer we de participatie concreet gaan organiseren. Zo niet, dan vinden we wel een weg. Online en digitaal is er veel mogelijk en met sommige bijeenkomsten zullen we moeten wachten tot we elkaar weer echt in de ogen kunnen kijken. De participatie van de omgeving is voor ons nu eenmaal heel belangrijk. Alleen dan doen we dingen die goed zijn. Zodat getij op de Grevelingen goed is voor iedereen.’