• Oosterschelde

Oosterscheldevisie 2018-2024

Oosterscheldevisie 2018-2022

 

De huidige Oosterscheldevisie heeft een looptijd tot 2018. Die krijgt nu een vervolg met de Oosterscheldevisie 2018-2024. De Oosterscheldevisie 2018-2024 steekt in op een meer integrale en uitvoeringsgerichte aanpak en helderheid voor het beleid van de Oosterscheldepartners.

  • Deltawater: Oosterschelde
  • Thema: Gebiedsontwikkeling, Natuur, Waterveiligheid
  • Fase: Onderzoek
  • Doel: Klimaatbestendig en veilig, Ecologisch veerkrachtig, Economisch vitaal

Opgave

Het opstellen van een integrale ruimtelijke visie voor het Oosterscheldegebied voor de korte termijn (2018-2024) met een doorkijk naar de langere termijn (2075).

Planning

  • 2016 Onderzoek
  • 2017 Verkenning
  • 2017 Planontwikkeling en planuitwerking
  • Na 2018 Uitvoering
  • Na 2018 Monitoring en evaluatie