Wat betekenen de gevolgen van de klimaatverandering in ons dagelijks leven? Hoe hoog komt de zee? Welke extreme weersituaties zijn te verwachten? Wat betekent de watertemperatuurstijging? Kortom, wat zijn de praktische gevolgen op de leefbaarheid rond de Oosterschelde en haar gebruikers? Samen met ondernemers en burgers zoeken experts uit de KennisCommunity naar inzichten én oplossingen. Om verschillende scenario’s te verkennen maken zij gebruik van zogenaamd ontwerpend onderzoek. De KennisCommunity onderzoekt en zoekt via deze methode dwars door hiërarchie en sectoren heen naar overkoepelende oplossingen.

Logo Kenniscommunity Hoog nodig

Over elkaars dijken heen kijken

Op de Dialoogdag gaat de KennisCommunity Oosterschelde in gesprek met de deelnemers over de onderzoeksresultaten tot nog toe. Het programma zoomt in op de randen van de eilanden: de overgang tussen de Oosterschelde en het aangrenzende land. In het bijzonder staan verschillende kustlijnlocaties op Noord-Beveland en Schouwen-Duiveland centraal. ‘We gaan samenwerken en kijken over elkaars dijken heen!’ is de ambitie van wethouder Pim Schenkelaars van gemeente Noord-Beveland binnen deze opzet.

Kansen voor een veilige en leefbare Oosterschelde

‘Gedeelde inzichten én bewustwording van klimaateffecten op het gebied rond de Oosterschelde vormen de basis voor de toekomst van onszelf en onze kinderen,’ licht Cees van den Bos verder toe. ‘Die basis hebben we nodig om zowel bedreigingen te onderkennen als ook tijdig na te kunnen denken over maatregelen die ons beschermen. Alleen zo kunnen we kansen vinden die waarde toevoegen, zowel voor de Oosterschelde als voor al haar belanghebbenden. De toekomst is al begonnen, en alleen samen zijn we vindingrijk genoeg om creatieve en robuuste oplossingen te bedenken voor een veilige en leefbare Oosterschelde!

Meer weten?

Meer weten over de Dialoogdag Klimaat & Oosterschelde? Kijk dan op de website van de KennisCommunity Oosterschelde via www.onzeoosterschelde.nl.