‘Door de klimaatverandering staat de toekomst van de Oosterschelde op het spel en is gezamenlijke actie nodig. Het Kenniscongres Oosterschelde is de eerste stap voor een bredere discussie. Een historische stap voor toekomstige generaties.’ Het was de conclusie van het manifest met daarin de opbrengst van de dag. Tijdens het congres werd ook het startschot gegeven voor de kenniscommunity Oosterschelde, als onderdeel van de kenniscommunity Zuidwestelijke Delta. Doel is dat alle betrokken partijen hun kennis delen en samen op zoek gaan naar effectieve kennisontwikkeling.

Betrokken bij de toekomst van de Oosterschelde

Vanuit hun grote betrokkenheid bij de toekomst van de Oosterschelde namen Siebe Kramer, Aad Smaal, Idco Duijnhouwer en Philip Drontmann het initiatief voor het Kenniscongres. Als organisatoren werden ze ondersteund door gemeente Schouwen-Duiveland en Nationaal Park Oosterschelde en tal van andere regiopartners. Op de dag van het congres bogen wetenschappers, overheden, maatschappelijke organisaties en ondernemers zich over de toekomst van de Oosterschelde. Dit deden zij vanuit de ambitie om veiligheid, natuur en economie te verbinden. Drie vooraanstaande wetenschappers deelden hun kennis en brachten de discussies op gang. Zij spraken over de stijgende zeespiegel, een open Oosterschelde en bewoonde eilanden. Meer lezen over hun bijdragen? Klik dan hier.

 

In onderstaande video blikken betrokkenen terug op het Kenniscongres Oosterschelde.

KennisCongres Oosterschelde

‘Dit is het moment om in actie te komen’

De opbrengst van het Kenniscongres is vastgelegd in het manifest en de Kenniscommunity borgt het delen en verzamelen van kennis én samenwerking voor de toekomst. De organisatoren kijken positief terug op de dag. Aad Smaal: ‘Nu is er nog tijd om met elkaar na te denken over oplossingen. We zullen zeer alert moeten zijn op de veranderingen van het klimaat en de gevolgen daarvan. De grootste uitdaging is om te zoeken naar een oplossing die alle belangen dient. Dit congres is nog maar het begin. Wij hopen dat alle deelnemers volop inspiratie hebben opgedaan om samen de volgende stappen te nemen naar een veilig en robuust Oosterscheldegebied.’ ‘Met de kenniscommunity werken we nu aan een plan voor het vervolg,’ vult Philip Drontmann aan. ‘Op 11 december hebben we tijdens een brainstormsessie hiervoor de basis gelegd. Belangrijk is dat onze vervolgaanpak aandacht heeft voor lopende trajecten, zoals de herijking van het deltaprogramma Zuidwestelijke Delta en de ontwikkeling van een Zeeuwse klimaatadaptatiestrategie. Als organisatoren staan wij als aanjager aan de lat om mensen bewust te maken van de klimaatverandering en samen ideeën te ontwikkelen voor de Oosterschelde. Zoals we met dit congres al hebben gedaan.’

Brainstormsessie KennisCongres Oosterscheld
Brainstormsessie KennisCongres Oosterscheld

’Inspelen op gevolgen klimaatverandering vraagt politieke verantwoordelijkheid’

Wethouder Cees van den Bos van gemeente Schouwen-Duiveland sprak bij het congres over het belangrijke startmoment van de brede maatschappelijke discussie over de toekomst van de Oosterscheldekering. ‘We zetten vandaag geen punt, maar een komma. De deltacommissaris roept terecht op om maatregelen te nemen waarmee we de stijgende zeespiegel het hoofd kunnen bieden. Deze handschoen wordt vandaag heel concreet opgepakt voor de Oosterschelde.’ Het is goed te beseffen dat deze discussie uiteindelijk zal moeten uitmonden in een politiek besluit, waarvoor ook Den Haag nodig is, gaf Van den Bos aan. ‘De gevolgen van de klimaatverandering en het wapenen hiertegen zijn bij uitstek politieke vraagstukken. Vraagstukken waarvoor we tijdig politieke verantwoordelijkheid moeten nemen. Ik ben blij dat er voor de Oosterschelde vanaf het begin samen wordt opgetrokken met de partijen die een belang hebben.’ Wethouder Van den Bos riep nadrukkelijk op om de burger niet te vergeten. ‘Niemand kan op voorhand uitsluiten dat er voor onze inwoners geen veranderingen optreden. Betrek hen erbij en denk na over de wijze waarop dit het beste kan. Laten we daar ook nadrukkelijk de jeugd bij betrekken. Draagvlak is, zeker bij deze majeure vraagstukken, cruciaal. Ook onder inwoners.’

Meer weten?

Meer weten over de resultaten van het Kenniscongres Oosterschelde? Neem dan een kijkje op de website van het congres via www.onzeoosterschelde.nl.