Veel soorten vissen, vogels en zeezoogdieren gebruiken het getijdebekken Oosterschelde als foerageer- en rustgebied. Echter, de natuurfuncties van de Oosterschelde veranderen als gevolg van de deltawerken en het klimaat. Tijdens deze bijeenkomst komen de volgende onderwerpen aan de orde:

  • Erwin Winter: Het belang van de Oosterschelde voor de levenscyclus van roggen en haaien.
  • Alicia Hamer: Hittestress op de slikken en platen in de Oosterschelde.
  • Susanne van Donk: Trends van steltlopers in de Oosterschelde: wat zijn de gevolgen van de zandhonger?

Kenniscommunity Zuidwestelijke Delta

De Kenniscommunity Zuidwestelijke Delta is een samenwerking tussen Rijkswaterstaat, Staatsbosbeheer, Zeeuwse Milieufederatie, Wageningen Marine Research, Deltares, HZ University of Applied Sciences en NIOZ. Doel is om kennis van de systemen binnen de Zuidwestelijke Delta efficiënter en effectiever te borgen, toegankelijk te maken, te onderhouden en te ontwikkelen. Om dit te bereiken, organiseert de Kenniscommunity regelmatig themasessies.

Aanmelden

Wil je de themasessie op 16 februari bijwonen? Meld je dan aan door een e-mail te sturen naar jeroen.wijsman@wur.nl. Je ontvangt dan een link voor de sessie.