Waterpoort, gebiedsontwikkeling rond het Volkerak-Zoommeer

Samenwerken in Waterpoort

Overheden, ondernemers, onderwijs en inwoners werken samen in Waterpoort om van het gebied een nog aantrekkelijker leefgebied te maken waar het goed wonen, werken en recreëren is.

Waterpoort ligt op de grens van de provincies Noord-Brabant, Zeeland en Zuid-Holland, rondom het Volkerak-Zoommeer. Waterpoort is zowel een gebied als een samenwerkingsverband.

Ontwikkelperspectief

In het samenwerkingsverband staat het ontwikkelingsperspectief van een regio die het gezicht weer naar het water heeft gericht centraal. Oude relaties tussen stad, water en ommeland zijn weer hersteld en nieuwe relaties zijn ontstaan. De overgangen van land en water bieden kansen voor wonen, recreatie en natuur. De ontwikkeling van de regio wordt gevoed en gestuurd vanaf en met het water. Een gezond regionaal en verbonden watersysteem is de katalysator voor economische, ecologische en sociaal-maatschappelijke ontwikkeling.

Water, natuur en erfgoed

Waterpoort werkt samen aan concrete projecten die de trots op het gebied vergroot en van de regio een aantrekkelijke verblijfsbestemming maakt. Drie thema’s zijn leidend: water, natuur en erfgoed. Klimaatadaptatie, landbouwtransitie en biodiversiteit zijn onderwerpen die logisch op deze thema’s aanhaken. Het uiteindelijke doel? Waterpoort toekomstbestendig maken met onder andere alternatieve zoetwaterbronnen, en tegelijkertijd investeren in het aantrekkelijker maken en houden van het gebied voor de toerist, de ondernemer en de inwoner.

Meer informatie