Waterpoort ligt op de grens van Zeeland, Noord-Brabant en Zuid-Holland en is zowel een gebied als een samenwerkingsverband. De overheidsinstanties uit de regio hebben het samenwerkingsverband opgezet omdat de sociaaleconomische ontwikkelingen in het gebied onder druk stonden. Ook de ontwikkeling van alternatieve zoetwatermaatregelen om de eventuele verzilting van het Volkerak-Zoommeer te compenseren waren aanleiding samen te gaan werken. Het uiteindelijke doel? Waterpoort toekomstbestendig maken met onder andere alternatieve zoetwaterbronnen, en tegelijkertijd investeren in het aantrekkelijker maken en houden van het gebied voor de toerist, de ondernemer en de inwoner.

Waterpoort bestaat uit de gemeenten Goeree-Overflakkee, Tholen, Bergen op Zoom, Steenbergen, Moerdijk en Halderberge. En de wateren Zoommeer – Krammer – Volkerak, Schelde-Rijnkanaal en de Mark-, Dintel- en Vlietboezems.

Fort Sabina
Fort Sabina

Samen kansen benutten

Ronald Kramps, gebiedsmanager van Waterpoort, is vanaf het begin actief betrokken bij het samenwerkingsverband en lid van het kernteam: ‘Waterpoort zorgt ervoor dat we in de regio kansen benutten die we niet alleen kunnen realiseren. Met het kernteam verbinden we ondernemers, bewoners en overheidsinstanties met elkaar, boren we ons netwerk aan om gelden los te krijgen en helpen we ondernemers met het opzetten van nieuwe projecten. We richten ons op drie thema’s: water, deltanatuur/landschap en historisch/cultureel erfgoed. Centraal staat het verbinden van het water met de regio. Het vele water schept kansen voor wonen, recreatie en natuur. Daarnaast heeft het gebied veel historie. Dit is terug te zien aan de vele forten die er nog staan. Voorbeelden zijn Fort Sabina en Fort Prins Fredrik, die in de komende jaren gerestaureerd en ontwikkeld worden en waar vele verhalen over een roerige geschiedenis verteld worden. Hierbij betrekken we bijvoorbeeld ook het onderwijs. Waterpoort begon als een initiatief van de overheid, maar er haken ook veel ondernemers, bewoners, onderwijsinstellingen en natuurorganisaties aan. In al onze projecten zie je ook de belangrijkste thema’s van de Zuidwestelijke Delta terug. We denken na over het zo duurzaam en energiezuinig maken van projecten en of we gebruik kunnen maken van bijvoorbeeld oude materialen. Dat is mooi om te zien!’

Waterpoort Academy
Waterpoort Academy

Ondernemers verder helpen

Silvia Bal is sinds 2017 onafhankelijk voorzitter van Waterpoort. Zij heeft Waterpoort sindsdien al veel zien veranderen: ‘Toen ik net aantrad heb ik alle betrokken partijen en ondernemers bezocht. Ik merkte toen dat bijvoorbeeld sommige ondernemers nog wat terughoudend waren over Waterpoort. Dat is nu echt anders. Ondernemers zien dat projecten tot stand komen en gerealiseerd worden. Ze kijken nu echt over eigen grenzen heen en zoeken samenwerking met elkaar. Dit is mede te danken aan de grote inzet van het kernteam van Waterpoort en alle betrokkenen. Met Waterpoort betrekken we ondernemers en inwoners actief bij de regio. Denk aan de cursus Gastheerschap, waarbij ondernemers worden klaargestoomd als ambassadeur. Ook hebben we de Waterpoort Academy opgericht. Hierin helpen we ondernemers of inwoners met een goed idee hun project van de grond te krijgen. Met inmiddels negen edities van de Waterpoort Academy ontwikkelden we samen al heel wat bijzondere initiatieven. Deze dragen bij aan de gebiedsontwikkeling en de aantrekkelijkheid van de regio. Hierin zie je ook echt de meerwaarde van Waterpoort terug. Het is daarom geweldig dat alle partijen zich weer voor de komende vier jaar willen verbinden aan dit samenwerkingsverband.’

Roode Vaart Zevenbergen

Een echt verblijfsgebied creëren

Ronald: ‘Met Waterpoort ondernemen we allerlei acties om de trots op het gebied te vergroten en van deze regio een aantrekkelijke verblijfsbestemming te maken. Het is helemaal bijzonder als je twee doelen met elkaar kunt combineren. Dit is het geval bij het project Roode Vaart Zevenbergen. Hierbij is het plan de originele waterloop die dwars door Zevenbergen liep, weer in ere te herstellen. Deze is in de jaren ’70 gedempt en er zijn toen parkeerplaatsen op aangelegd. Met het herstellen van de waterloop wordt niet alleen het aanzicht van de stad mooier, het zorgt er ook voor dat we een alternatieve zoetwaterbron creëren, mocht het Volkerak-Zoommeer ooit zout worden. Door met de juiste mensen aan tafel te gaan zitten kunnen we zulke prachtige initiatieven realiseren.’ Silvia vult aan: ‘Een ander leuk voorbeeld zijn de arrangementen die we aan het ontwikkelen zijn. Door interessante verblijfsarrangementen samen te stellen met ondernemers uit de hele regio hopen we meer toeristen te verleiden om wat langer in ons gebied te verblijven. Al met al zien we dat steeds meer inwoners en ondernemers trots zijn op de regio. Top!’

 

Kijk voor meer informatie over Waterpoort op www.waterpoortwerkt.nl of lees het magazine ‘Ik ben Waterpoort’.

Waterpoort Weekend

Elk jaar organiseert Waterpoort een speciaal Waterpoort Weekend. Dit jaar vond het op 14, 15 en 16 juni plaats. Ronald: ‘Het Waterpoort Weekend verbindt ondernemers met elkaar. De organisatie van de activiteiten tijdens het weekend is aan de ondernemers zelf, die vaak mooie samenwerkingen aangaan. Met meer dan zestig activiteiten op vijf mini-festivallocaties kende de derde editie van het Waterpoort Weekend een andere opzet dan vorige jaren, waarbij we tientallen verspreide activiteiten hadden. Door een gevarieerd programma in alle zes gemeenten aan te bieden kon de bezoeker de vele prachtige plekjes van Waterpoort in vele dimensies zien, proeven en beleven. Met tientallen tot enkele honderden bezoekers per festivallocatie spreken we van een geslaagd weekend!’