In december besloot het bestuurlijk overleg van de provincies Noord-Brabant en Zeeland, waterschap Brabantse Delta en de gemeente Moerdijk (de zogeheten SOK-partners) om het werk te gunnen aan bouwcombinatie Rasenberg/Colijn/Van den Herik. Nadat de termijn om bezwaar aan te tekenen tegen deze gunning op 29 januari verliep, stond niets de ondertekening van de overeenkomst meer in de weg.

 

De wethouders en aannemers zetten hun handtekening tegen het decor van de maquette van de toekomstige situatie met de heropende haven. Deze maquette is te bezichtigen in het informatiecentrum voor de centrumontwikkeling in Zevenbergen.

Herstel stadsgezicht en extra zoet water

Gemeente Moerdijk, de provincie Noord-Brabant, provincie Zeeland en waterschap Brabantse Delta ondertekenden in 2013 een samenwerkingsovereenkomst voor het verbinden van de Roode Vaart Noord en de Roode Vaart Zuid door het stadscentrum van Zevenbergen. Naast het terugbrengen van de haven maakt ook het realiseren van een extra zoetwateraanvoer deel uit van dit project. Vanuit het Hollandsch Diep stroomt straks water via de Roode Vaart Noord door Zevenbergen naar het omliggende poldergebied. Dat is belangrijk voor de natuur, landbouw en recreatie.

Nutswerkzaamheden en voorbereidingen

De voorbereidingen voor de realisatie van de haven in Zevenbergen zijn in volle gang. De aannemer werkt momenteel aan de voorbereidingen voor het “grote” werk. Langzamerhand worden de voorbereidingen ook zichtbaar op straat. Na het verplanten van enkele bomen langs het haventracé, past de aannemer nu de kabels en leidingen in het centrum aan, om de doorgang van het water mogelijk te maken.