Hans Leermakers en Thijs Witjes van provincie Noord-Brabant zijn beiden betrokken bij Waterpoort, Hans als gebiedsmanager en Thijs als creatief verbinder. Zij vertellen meer over Panorama Waterpoort.

Waterpoort

Positief en integraal toekomstbeeld

Panorama Nederland is, naast een toekomstvisie voor de ruimtelijke ontwikkeling van Nederland, nadrukkelijk een manier van denken en doen,’ trapt Hans af. ‘Panorama Nederland schetst een positief en integraal toekomstbeeld op de echt lange termijn. Een Nederland dat voor iedereen herkenbaar blijft, maar toch op allerlei terreinen fundamenteel anders werkt en daarmee de ingewikkelde transities het hoofd biedt. Positief, integraal, lange termijn: in deze begrippen herkennen wij ons als Waterpoort helemaal. Voor ons is het ook een bevestiging van de goede weg die we met Waterpoort al jaren geleden zijn ingeslagen. Tegelijk bood Panorama Nederland ons inspiratie om weer volgende stappen te maken.’

Samenwerken_Panorama Waterpoort

Veranderingen inzetten en beleven

‘Waterpoort is een gebiedsgerichte samenwerking waarin we te maken hebben met een complex en samenhangend palet van thema’s, partijen, mensen en belangen,’ vervolgt Hans. ‘Des te belangrijker is het een manier te vinden waarop we constructief en vooral ook positief met elkaar in gesprek kunnen. Het huidige coronatijdperk met alle digitale vergaderingen heeft ons doen beseffen hoe essentieel fysiek contact is om veranderingen gezamenlijk te kunnen inzetten en beleven. En als je het écht over wat nieuws wil hebben met elkaar. Voor ons ligt de oplossing in: alle kaarten op tafel gooien, je met elkaar opsluiten in een “oase” zonder afleiding en co-creatieve ontwerpkracht inzetten. Deze ingrediënten vormden de basis voor de ontwikkeling van onze methode de “Waterpoort schetsschuit”.’

Samenwerken in Waterpoort

De Waterpoort schetsschuit

‘De Waterpoort schetsschuit is het meest in het oog springende resultaat van Panorama Waterpoort,’ vertelt Thijs. ‘Het is een gedegen aanpak die juist door een grondige voorbereiding veel output zal opleveren en vooral ook veel energie. Zo kijken we van tevoren nauwkeurig wie we uitnodigen voor de bijeenkomst en zorgen we dat iedereen de juiste en relevante informatie van tevoren krijgt. Zoals goed kaartmateriaal. De bijeenkomst zelf organiseren we op een inspirerende locatie in het gebied en combineren we met een wandeling of fietsroute. Landschapsontwerpers getraind op co-creatieve processen begeleiden de bijeenkomsten. Zij starten met een vraag van één of meer bestuurders en eindigen met een presentatie van de resultaten aan die bestuurders. Na de bijeenkomst volgt een beeldend verslag dat houvast biedt voor de partijen om vervolgstappen te maken.’

Vliegende start

Thijs: ‘Een goede start is het halve werk. Ons eerste doel is in het najaar een doortimmerde Waterpoort schetsschuit te organiseren voor de 34 bij Waterpoort aangesloten partijen. Zij zetten in oktober 2019 een handtekening onder nog vier jaar gebiedsgericht samenwerken. We zijn ervan overtuigd dat het vervolg zich na die schetsschuit als vanzelf zal aandienen.’ ‘Via de Waterpoort schetsschuit verbinden we grotere visies, beleidsplannen en talloze samenwerkingen zoals ook de Zuidwestelijke Delta voortdurend met elkaar, en hierdoor brengen ze elkaar in beweging,’ sluit Hans af. ‘Binnen Panorama Waterpoort is dit proces nooit af; het bouwt zich op en blijft zich bewegen in een richting waarvan de stip aan de horizon samen telkens verder wordt gelegd. We kijken uit naar de eerste Waterpoort schetsschuit!’

Waterpoort Logo

Meer informatie

Wil je meer weten over Waterpoort? Lees dan het artikel van juli 2019 over Waterpoort op deze website. Ook in het omschrijvende document bij de ondertekende samenwerkingsovereenkomst (SOK) vind je meer informatie. Je kunt daarnaast contact opnemen met Hans Leermakers via jleermakers@brabant.nl.