Roode Vaart Zevenbergen

Hollandsch Diep
Centrumontwikkeling Zevenbergen - april 2021

Ook in de toekomst zeker zijn van voldoende zoet water in de polders van West-Brabant, dat is het doel van het project Roode Vaart Zevenbergen.

Het water terug in Zevenbergen

Sinds eind 2020 stroomt er na 50 jaar weer water door het centrum van Zevenbergen. Gemeente Moerdijk verbond de Roode Vaart Noord en Zuid met elkaar door een open watergedeelte (de Haven) en een ruim driehonderd meter lange duiker te realiseren. Naast het heropenen van de haven in Zevenbergen heeft waterschap Brabantse Delta een zoetwaterinlaat gerealiseerd naast Sluis Roode Vaart aan het Hollandsch Diep.

Inlaat

Via deze nieuwe aanvoerroute kan meer dan 3,5 duizend liter per seconde uit het Hollandsch Diep naar de Roode Vaart Noord (hoofdzakelijk onder vrij verval) worden ingelaten en worden gebruikt voor natuur, landbouw en recreatie in West-Brabant. Daarmee kan in droge jaren als 2018 in de piekwatervraag van de polders worden voorzien. Bij lage waterstanden op het Hollandsch Diep wordt een gemaal ingezet om het water op te pompen.

Sfeer stadshart

De heropening van de Roode Vaart is niet alleen goed nieuws voor de achterliggende polders. Ook het stadhart van Zevenbergen profiteert mee. Door de komst van de haven heeft het stadshart zijn ziel en sfeer terug.