Wethouders Thomas Zwiers en Désirée Brummans van gemeente Moerdijk zijn beiden intensief betrokken bij het project. Wethouder Brummans: ‘In april dit jaar ging, na jaren van plannen maken, de eerste spade de grond in en begon de aannemer aan de wederopbouw van de haven De Roode Vaart van Zevenbergen. We liepen helaas wat vertraging op met de start, doordat onder andere enkele gekozen technieken niet geschikt bleken voor het werk in het centrum. Maar we zijn begonnen! Met het heropenen van de in de jaren ’70 gedempte haven, die dwars door het centrum van Zevenbergen loopt, brengen we het water terug het centrum in en creëren we een nieuwe verbinding tussen het noordelijke en zuidelijke deel van De Roode Vaart. Zo zorgen we voor een extra zoetwatervoorziening in Noord-Brabant.’

Werkzaamheden aan de haven juni 2019
Werkzaamheden aan de haven juni 2019

Aan de slag

Op dit moment plaatst de aannemer de damwanden. ‘Een lastige klus, want rondom de voormalige haven staat veel bebouwing,’ vertelt wethouder Zwiers. ‘Ook leggen we een nieuwe weg aan om zo de bereikbaarheid van het centrum te verbeteren. Als dat allemaal klaar is, begint het meest spannende onderdeel van het project: het uitgraven van de haven. We brengen niet alleen de haven terug, maar herstructureren ook meteen het gebied eromheen. Oude huizen verdwijnen en maken plaats voor nieuwe en we leggen nieuwe parkeerplaatsen aan. In de toekomst is er ook ruimte voor waterrecreatie. We creëren hiermee echt meerwaarde voor de stad.’ De verwachting is dat de haven in 2020 klaar is.

Leuk weetje

Wethouder Gerrit Kamp nam in de jaren ’70 het besluit de haven de Roode Vaart te dempen. Het was toen stilstaand water waarin veel afvalwater werd geloosd. In 2013 nam zijn zoon, toen ook wethouder van Moerdijk, de beslissing om de haven in ere te herstellen. Ditmaal wel met stromend water om de zoetwatervoorziening te waarborgen en het water gezond te houden.

Zevenbergenaar Jan Barel (80 jaar) neemt de eerste schep uit de haven © Marcel Otterspeer
Zevenbergenaar Jan Barel (80 jaar) neemt de eerste schep uit de haven © Marcel Otterspeer

Bijzondere samenwerking

De terugkomst van de haven in Zevenbergen wordt mede gefinancierd door de provincies Noord-Brabant en Zeeland, het Rijk en het waterschap Brabantse Delta. Wethouder Zwiers: ’Als gemeente voeren wij de plannen die de afgelopen jaren zijn gemaakt uit. Alleen door een goede en intensieve samenwerking tussen de verschillende overheden kregen we dit project van de grond. Ik vind het een mooi voorbeeld hoe overheden samen mooie kansen benutten om zowel de leefomgeving van inwoners te verbeteren, als een bijdrage te leveren aan de zoetwateropgaven waar we met z’n allen voor staan.’ Loco dijkgraaf Niels Mureau van waterschap Brabantse Delta: ‘Het project Roode Vaart zorgt voor de aanvoer van extra zoetwater en hiermee een hogere leveringszekerheid. Dat is goed voor de landbouw, recreatie en natuur in West-Brabant. We benutten deze kans om tegelijkertijd een robuuste inlaatvoorziening aan de kop van de Roode Vaart te maken. De door ons gewenste extra “zoetwaterkraan” voor West-Brabant is daarmee een feit.’

Altijd-goed-zoetwatermaatregel

Het Volkerak-Zoommeer vormt een belangrijke schakel in de huidige zoetwatervoorziening binnen de Zuidwestelijke Delta. De minister van Infrastructuur en Waterstaat Cora van Nieuwenhuizen gaf in 2018 aan het perspectief voor het zout maken van het Volkerak-Zoommeer vast te houden, en nodigde de regio uit om te starten met de uitvoering van alternatieve zoetwatermaatregelen die nodig zijn voor een zout Volkerak-Zoommeer. Via het Deltafonds zoetwater draagt het Rijk daarom ook financieel bij aan dit project. De minister: ‘De extreme droogte van het afgelopen jaar laat zien hoe belangrijk het vasthouden van water is. We moeten er zuinig mee omspringen, maar ook de zoetwatervoorraden vergroten om daaruit te kunnen putten in periodes van droogte. De gemeente Moerdijk doet dit nu op een creatieve manier. De heropening van de ooit gedempte haven zorgt niet alleen voor een waterbuffer, ook komt er een verbinding met de Roode Vaart en krijgt het centrum van Zevenbergen er een economische trekpleister bij. Mooi om te zien hoe hier alle betrokken overheden samen bouwen aan een klimaatbestendige Zuidwestelijke Delta.’

Bouwbord met winnende tekening van Zevenbergse Lieke Verwijmeren (8 jaar) © Marcel Otterspeer
Bouwbord met winnende tekening van Zevenbergse Lieke Verwijmeren (8 jaar) © Marcel Otterspeer

Samen met inwoners en ondernemers

’Wat dit project voor mij zo uniek maakt, is dat we inwoners en ondernemers al vroeg bij de plannen betrokken hebben,’ sluit wethouder Brummans af. ‘We hebben veel tijd besteed aan participatie en communicatie. Betrokkenen brachten ideeën in en dachten mee over de look en feel van de haven. Bijvoorbeeld welk straatmeubilair ze mooi vinden. Zo is het project niet alleen van de overheid, maar juist ook van de inwoners en ondernemers zelf. Hierin blijven we de komende tijd ook investeren. We werken met alle partijen aan een mooier centrum en een goede zoetwatervoorziening!’