Zoetwater

Deltabeslissing Zoetwater

Voldoende zoetwater is cruciaal voor de stabiliteit van dijken en stedelijke bebouwing en de drinkwater- en elektriciteitsvoorziening. Waterafhankelijke sectoren, zoals landbouw, scheepvaart en veel industrieën, zijn voor hun productie afhankelijk van zoetwater. Ook waterrijke natuur, het leefmilieu in de stad en de volksgezondheid zijn afhankelijk van voldoende zoetwater. 

 

Het aanbod van zoetwater is echter niet altijd toereikend voor de vraag. De deltascenario’s laten zien dat in de toekomst vaker watertekorten kunnen optreden door klimaatverandering, verzilting en sociaal-economische ontwikkelingen, terwijl de vraag naar zoet water in de zomerperiode door neerslagtekorten juist toeneemt. Met de deltabeslissing Zoetwater is de basis gelegd om de zoetwateropgave gezamenlijk op te pakken. Kern daarvan is inzicht geven in de waterbeschikbaarheid (voorheen 'voorzieningenniveaus') dat de risico’s op zoetwatertekorten transparant maakt. Ook vinden stapsgewijze investeringen plaats om de aanvoer van zoetwater robuuster te maken en het gebruik zuiniger. 

 

In de Plannen van Aanpak van West-Nederland en Noord-Brabant leest u meer over de waterbeschikbaarheid in de Zuidwestelijke Delta: Procesplan Waterbeschikbaarheid West-Nederland en Plan van Aanpak Waterbeschikbaarheid Noord-Brabant.

 

Meer weten over waterschikbaarheid in Nederland? Bekijk dan onderstaande video.

Voorzieningenniveau waterbeschikbaarheid

Deltaplan Zoetwater

Het Deltaprogramma Zoetwater bevat een groot aantal initiatieven en maatregelen om de zoetwaterdoelen te bereiken, de zoetwatervoorziening in Nederland robuuster te maken voor toekomstige effecten van klimaatverandering en om knelpunten die er nu al zijn aan te pakken. Al deze initiatieven en maatregelen zijn opgenomen in het Deltaplan Zoetwater (september 2014). In de Factsheets Deltaprogramma Zoetwater staat een aantal van deze maatregelen en klimaatpilots uitgelegd. De factsheets zijn geordend per zoetwaterregio, waarvan Zuidwestelijke Delta er een is.

 

Zoetwaterregio Zuidwestelijke Delta

Alle zoetwatermaatregelen die nodig zijn om watertekorten te voorkomen zijn gebundeld in het Deltaplan Zoetwater. Voor de programmering van zoetwatermaatregelen voor 2016 en verder zijn de afspraken over verantwoordelijkheden, kostenverdeling, financieel arrangement en planning via bestuursovereenkomsten per regio vastgelegd. Iedere zoetwaterregio volgt zijn eigen adaptatiepad, oftewel: doet stapsgewijs wat nodig is. Zuidwestelijke Delta is een van de zoetwaterregio’s. 

 

Meer lezen over het Zoetwaterprogramma Zuidwestelijke Delta? Klik dan hier

 

Interesse in meer informatie over het Deltaprogramma Zoetwater? Kijk op de website van de Deltacommissaris