Haringvliet: naar een dynamische Delta

Vogelobservatorium Tij © Ro&Ad Architecten, M. Koelink

In het Haringvliet werken betrokken partijen vol energie samen aan een dynamische delta. En met succes. In de afgelopen jaren realiseerden ze allerlei concrete projecten en sinds begin 2019 gaan de Haringvlietsluizen voorzichtig en gecontroleerd open bij vloed.

Ambitieus natuurherstelplan en recreatieve impuls

Zes natuurorganisaties — ARK Natuurontwikkeling, Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer, Sportvisserij Nederland, Vogelbescherming Nederland en het Wereld Natuur Fonds — sloegen in 2015 de handen ineen voor het Haringvliet. Samen met steun van het Droomfonds van de Nationale Postcode Loterij, de provincie Zuid-Holland, de omliggende gemeenten en een groeiend aantal partners in de regio. Met het Droomfondsproject Haringvliet werkten zij aan een ambitieus natuurherstelplan en een recreatieve impuls voor het Haringvliet.

Het Haringvliet leeft

Er is in de afgelopen jaren nieuwe natuur bijgekomen en bestaande natuurgebieden zijn weer onder invloed gebracht van het (brakke) water van het Haringvliet door het herstel van oude kreken. De nieuwe en herstelde deltanatuur vormt een rust-, voedsel- en broedplaats voor kustvogels. Daarnaast zorgt het voor paaiplaatsen en voedsel voor vissen. Het natuurgebied Scheelhoek is met 80 hectare uitgebreid onder de naam Zuiderdiepgorzen. Ook is er een nieuw eiland (Bliek) voor vogels en vissen gemaakt en kregen bestaande natuurgebieden een kwaliteitsimpuls. Het openen van de Haringvlietsluizen begin 2019 was één van de laatste schakels in het herstel van de natuurlijke uitwisseling tussen zee en rivier. Ook in de toekomst blijven de natuurorganisaties de krachten bundelen om kansen te pakken om de natuur in en om het Haringvliet verder te versterken.