Het Kierbesluit Haringvlietsluizen bevordert de internationale vismigratie, maar het westelijk deel van het Haringvliet kan hierdoor verzilten. Evides Waterbedrijf, waterschap Hollandse Delta en Rijkswaterstaat werkten daarom afgelopen vier jaar samen aan de Compenserende Maatregelen Kierbesluit om de beschikbaarheid van zoet water op Voorne-Putten, Goeree-Overflakkee en Schouwen-Duiveland te borgen. Het totale budget hiervoor was 75 miljoen euro. De minister benoemde de knappe prestatie om dit binnen tijd en budget uit te voeren.

V.l.n.r.: dijkgraaf Ingrid de Bondt van waterschap Hollandse Delta, minister van Infrastructuur en Waterstaat Cora van Nieuwenhuizen en directeur Annette Ottolini van Evides Waterbedrijf
V.l.n.r.: dijkgraaf Ingrid de Bondt van waterschap Hollandse Delta, minister van Infrastructuur en Waterstaat Cora van Nieuwenhuizen en directeur Annette Ottolini van Evides Waterbedrijf

Klaar om te kieren

Internationale vismigratie wordt bereikt door de Haringvlietsluizen regelmatig op een kier te zetten bij opkomend tij. Trekvissen als de zalm en zeeforel kunnen dan volop het Haringvliet en achterliggend rivierengebied op zwemmen om daar te paaien. De “Rijnoeverstaten”, waaronder Nederland, werken al jaren samen om barrières voor vissen weg te nemen. Daarnaast verbetert de biodiversiteit van het Haringvlietwater door het binnenlaten van zeewater. En ontstaan er kansen voor nieuwe natuurontwikkeling. Tijdens het startmoment was de rivierafvoer te laag om de sluizen ook werkelijk te openen. Dit kwam door de extreme droge periode in Nederland sinds deze zomer.

Het innamepompstation van Evides
Het innamepompstation van Evides

Ingrijpende maatregelen

Voorwaarde voor het kunnen openen van de Haringvlietsluizen bij opkomend tij, was het borgen van de beschikbaarheid van zoet water in het Haringvliet voor drinkwater en de landbouw. In het Kierbesluit is afgesproken dat het water ten oosten van de lijn Middelharnis–Spui zoet blijft. De afgelopen vier jaar hebben waterschap Hollandse Delta en Evides Waterbedrijf diverse nieuwe innamepunten van rivierwater verlegd naar het oosten, pijpleidingen aangelegd, sloten en kanalen gegraven en verbreed en het watersysteem op Voorne-Putten omgedraaid. Dit waren ingrijpende aanpassingen op de eilanden Voorne-Putten en Goeree-Overflakkee. De organisaties zijn er trots op dat dit alles is gerealiseerd met minnelijke overeenkomsten voor de grondverwerving. Passend bij de doelstelling van het Kierbesluit, zijn de nieuwe innamepunten van beide organisaties ook visvriendelijk uitgevoerd. Bovendien heeft het waterschap, rekening houdend met de klimaatverandering, de innamepunten zodanig gebouwd dat deze bij hevige regenval ook het teveel aan water kunnen afvoeren.

De meetboeien waarmee Rijkswaterstaat het zoutgehalte op diverse dieptes meet. Ze liggen in het Haringvliet.
De meetboeien waarmee Rijkswaterstaat het zoutgehalte op diverse dieptes meet. Ze liggen in het Haringvliet.

Toekomstbestendig

Hiermee is de zoetwatervoorziening voor de eilanden Voorne-Putten, Goeree-Overflakkee en Schouwen-Duiveland toekomstbestendig veiliggesteld en staat alles klaar om voorzichtig te beginnen met het op een kier zetten van de sluizen. Het Kierbesluit wordt stapsgewijs geïmplementeerd. Rijkswaterstaat heeft hiervoor een uitgebreid onderzoeksprogramma opgesteld naar de zoutverspreiding en de ecologische effecten. Dat is belangrijk om de zoetwatervoorziening te borgen en ecologische situatie te optimaliseren. Ook het waterschap Hollandse Delta en Evides Waterbedrijf zullen de waterkwaliteit bij de nieuwe innamepunten blijven monitoren.

Meer info