De werkzaamheden van het waterschap op Voorne-Putten en van Evides op Goeree-Overflakkee zijn al klaar. Het waterschap is op Goeree-Overflakkee nog volop aan het werk. Meer weten over deze werkzaamheden? Lees dan ons eerdere nieuwsbericht.

Innamepompstation van Evides Waterbedrijf aan het Haringvliet tussen Middelharnis en Stad aan ’t Haringvliet is gereed
Innamepompstation van Evides Waterbedrijf aan het Haringvliet tussen Middelharnis en Stad aan ’t Haringvliet is gereed

Havenkanaal Middelharnis

Eén van de hoogtepunten van de werkzaamheden was half oktober met de aankomst van de tweede boorkop in de bouwkuip aan de westzijde van het havenkanaal van Middelharnis. Daarmee zijn in totaal drie geboorde leidingen (sifons) onder de havenkanalen van Middelharnis en Dirksland succesvol uitgevoerd. Sifons zijn grote stalen leidingen die het zoete slootwater onder het havenkanaal door laten stromen. Onder het havenkanaal van Middelharnis zijn twee leidingen aangelegd van 1,7 meter doorsnede en 147 meter lang. In Dirksland gaat het om één leiding met een doorsnede van 1,2 meter en een lengte van 132 meter. Nu deze leiding er ligt, gaan de werkzaamheden verder met de bouw van de in- en uitstroombakken. De bakken worden vervolgens aangesloten op de nieuw gegraven sloten.

 

Visvriendelijk inlaatpunt

Aan het Haringvliet tussen Stad aan ’t Haringvliet en Middelharnis bouwt de aannemer ook nog een inlaatpunt. Dit inlaatpunt heeft twee bijzonderheden. Naast dat het visvriendelijk is, kan het inlaatpunt ook gebruikt worden om water uit te laten bij een wateroverschot. Hierdoor is het toekomstbestendig in perioden van droogte, maar ook bij hevige regenval.

Sloten verbreed

Naast deze werkzaamheden heeft het waterschap ten westen van het havenkanaal van Dirksland sloten verbreed. Bovendien zijn over het totale tracé van 5 kilometer de oevers ingericht met beschoeiing en riet. Tussen de havenkanalen van Dirksland en Middelharnis is over een lengte van 5 kilometer een nieuwe sloot gegraven van 20 tot 25 meter breed. Deze zeer brede sloten sluiten aan op de sifons die onder de havenkanalen zijn aangelegd. Tussen het nieuwe inlaatpunt en het havenkanaal Middelharnis, is een bestaande sloot over een lengte van 2 kilometer verdiept en over een lengte van 500 meter verlengd. In de sloten zijn de duikers vervangen door grotere en zijn automatische stuwen geplaatst om zoet water naar de polders te voeren.

Implementatie Kierbesluit

Als de compenserende maatregelen eind 2018 klaar en getest zijn, kan Rijkswaterstaat beginnen met het “lerend implementeren” van het Kierbesluit. Stap voor stap zal het nieuwe beheer ingevoerd worden voor de vismigratie, waarbij het zoutgehalte nauwkeurig gemonitord wordt en de zoetwatervoorziening wordt gegarandeerd. Hiervoor werkt Rijkswaterstaat nu al aan de protocollen. Hierbij worden diverse belanghebbenden zoals natuurorganisaties en agrariërs nauw betrokken.

 

Meer informatie en het laatste nieuws over dit project kunt u vinden op: www.kierharingvliet.nl