Trekvissen, waaronder zalm en zeeforel, kunnen straks de sluizen passeren richting hun paaigebieden verder stroomopwaarts. Evides heeft zoet Haringvlietwater nodig om drinkwater te kunnen maken. Het waterschap voorziet de sloten op de eilanden van zoet water uit het Haringvliet voor landbouw en bestrijding verzilting. Daarom worden de huidige inlaatpunten voor zoet water verplaatst naar een locatie ten oosten van de lijn Middelharnis-Spui.

Voorne-Putten

Het waterschap heeft de werkzaamheden op Voorne-Putten afgerond. Het water voor de westkant van Hellevoetsluis komt nu uit het Brielse Meer. Ten oosten van Hellevoetsluis wordt het zoete water binnenkort, via het natuurgebied Spuimonding West, vanuit het Spui ingelaten. Daarvoor was de verbreding en aanleg van kilometers sloten nodig, inclusief vergroting en aanleg van stuwen en duikers. De nieuwe inlaat kan in tijden van hevige regenval ook gebruikt worden om water uit te pompen.

Goeree-Overflakkee

Evides heeft een 14 kilometer lange ruwwatertransportleiding van Middelharnis naar Stellendam aangelegd en een nieuw inlaatpompstation bij Middelharnis gebouwd. Op dit moment worden de nieuwe leiding en pompstation uitgebreid getest. Het waterschap is volop aan het werk met het graven en verbreden van sloten, inclusief de aanpassingen van de kunstwerken. Ook hier wordt een nieuwe inlaat gebouwd.

Haringvlietsluizen

Als de compenserende maatregelen eind 2018 klaar en getest zijn, kan Rijkswaterstaat beginnen met het “lerend implementeren” van het Kierbesluit. Stap voor stap voert Rijkswaterstaat het nieuwe beheer in waarbij het zoutgehalte nauwkeurig gemonitord wordt en de zoetwatervoorziening wordt gegarandeerd.