Met het Kierbesluit in 2018 in het vooruitzicht is de doelstelling van het Droomfonds Haringvliet om de natuur te versterken. Typisch Nederlandse deltanatuur, daar waar het zoete rivierwater, onder andere smeltwater van de Alpen, de zoute zee ontmoet. Een overgangsgebied dat voor veel planten en dieren aantrekkelijk is. En een gebied waar het met al die waarden prettig is om te wonen, werken en recreëren.

Dynamiek

Frans van Zijderveld van Vereniging Natuurmonumenten vertelt over de stand van zaken: ‘De bijzondere samenwerking en financiering zorgen voor veel dynamiek. Ondernemers, instanties en belangengroepen melden zich om kansen te benutten en ook gemeenten en de Provincie Zuid-Holland steken er geld in. In de beperkte looptijd tot en met 2018 moet er nog veel gebeuren om de projecten van het Droomfonds werkelijkheid te laten worden.’

Tastbare successen

‘De niet altijd zichtbare voorbereidingen zijn volop bezig. En er zijn ook al tastbare successen. Zo is 70 hectare grond aangekocht op Goeree-Overflakkee voor nieuwe intergetijdennatuur vlakbij natuurgebied Scheelhoek. Volgend jaar start de inrichting, inclusief recreatieve voorzieningen. In 2018 start Natuurmonumenten met de verbetering van delen van de Korendijkse Slikken en een nieuwe “struinroute”. Staatsbosbeheer ontwikkelt nieuwe natuur op de Slijkplaat en buitendijkse gorzen langs het Haringvliet. ARK en WNF zijn actief met de ontwikkeling van schelpdierbanken in de Voordelta. Er staat nog veel meer te gebeuren; vooral in 2018 zal dat zichtbaar worden.’

Doorgaan na 2018

‘Het Droomfondsproject Haringvliet loopt tot en met 2018, maar nu al is duidelijk dat er een goede basis ligt en er veel energie zit om ook na 2018 door te gaan! De goede samenwerking biedt zicht op een natuurrijker Haringvliet, met concrete projecten op de korte termijn en beleidsperspectieven op de middellange termijn. Natuurmonumenten zet zich daar vanzelfsprekend voor in.’

Het Droomfondsproject Haringvliet is een belangrijke impuls voor het versterken van de natuur in het Haringvliet en de beleving hiervan. Samenwerken, co-financieren en beleidsperspectieven staan garant voor een natuurrijke toekomst van het Haringvliet en de Zuidwestelijke Delta.