Een verbetering van de natuur en waterkwaliteit is heel goed, zeker als er voldoende rekening wordt gehouden met de ondernemers
Rick Jendrusch Medewerker Zeil- en surfcentrum Brouwersdam

‘Wij staan als zeil- en surfcentrum in principe zeer positief tegenover de plannen om de waterkwaliteit en daarmee ook de natuur in de Grevelingen te verbeteren. Dit biedt zeker kansen voor de watersport en het toerisme hier in het gebied. Tegelijkertijd maken wij ons wel zorgen over de gevolgen die het terugbrengen van het getij heeft op de omgeving. Hoe ver zakt en stijgt het water met eb en vloed? En wat gebeurt er met alle stranden? Stijgt het water met 20 centimeter of meer, dan staat ons centrum onder water. Zakt het water meer dan twintig centimeter, dan blijft er veel minder ruimte over voor de watersport. Het is nu al vrij druk op de Grevelingen. Met minder plek, wordt het alleen maar drukker. Er zijn nu al plaatsen waar het water nét hoog genoeg staat om te windsurfen. Als het daar eb wordt, dan is dat niet meer mogelijk en moeten we uitwijken naar andere plekken. En dat geldt niet alleen voor ons, maar voor veel meer ondernemers aan de Grevelingen. Als ze het waterpeil kunnen reguleren tot bijvoorbeeld +10 centimeter bij vloed en -10 bij eb, dan denk ik dat het in ieder geval voor ons geen problemen hoeft op te leveren. Als ze in de plannen voldoende rekening kunnen houden met de ondernemers of met goede oplossingen komen, dan zien wij de ontwikkelingen in ieder geval positief in.’

We zien de waterkwaliteit in de Grevelingen elk jaar slechter worden, dus goed dat er iets gebeurt!
Paul Kersten Landschapsarchitect en commissielid herinrichting Jachthaven WSV BRU

‘Ik lig al zo’n 25 jaar in het kleine haventje bij de sluis in Bruinisse met mijn zeilboot en in de loop der jaren zie ik de waterkwaliteit in de Grevelingen steeds verder afnemen. Gooi je nu in de zomer je anker uit, dan zie je die niet meer op de bodem liggen. Ik denk dat het daarom erg goed is dat er plannen worden gemaakt om de waterkwaliteit te verbeteren. Want de natuurbeleving is achteruit gegaan. De komst van het getij kan een nieuwe dynamiek aan het gebied geven. Strandjes en zandplaten die komen en gaan en wat stroming in het water maakt varen aantrekkelijker. En de ideeën om stroom op te wekken in de doorlaat vind ik erg positief. Maar er zitten ook kanttekeningen aan het terugbrengen van het getij. Want als het waterpeil te ver zakt, worden diverse vaargeulen te ondiep voor veel boten. Als watersportvereniging denken we graag mee. Want vooruitgang van de natuur is prachtig, maar de negatieve effecten voor de watersport moeten natuurlijk gecompenseerd worden. Het zou mooi zijn als de hiervoor beschikbare middelen optimaal worden ingezet . Nu is de enige in- en uitgang de sluis in Bruinisse. Daar is het altijd erg druk. Het zou prachtig zijn als er een tweede verbinding met de Noordzee of het Haringvliet kan komen. Denk dus ook na over meekoppelkansen voor de watersport bij dit project. Wij willen eigenlijk al jaren onze haven vernieuwen, maar wachten nu eerst de definitieve plannen voor de doorlaat af. Want welk effect heeft de komst van getij op de waterstand in onze haven? Moeten wij onze steigers en de diepte aanpassen aan dit getij? Wij hopen in ieder geval dat wij voor de vernieuwing van onze haven mee kunnen liften op de plannen van de projectgroep Getij Grevelingen.’

Wij denken graag mee over de bedreigingen en kansen die dit project biedt voor de watersportsector
Frederik van der Dussen Voorzitter Watersportvereniging Goeree

‘Als watersportvereniging zijn wij erg blij met de concrete plannen om de waterkwaliteit in de Grevelingen te verbeteren. Maar ik vraag me af of de belangen van de watersportverenigingen en de havens in de plannen voldoende meegenomen worden. Onlangs was ik bij een bijeenkomst van het watersportverbond in Colijnsplaat en hier zag ik situatieschetsen van de plannen. Naar mijn idee waren niet alle gevolgen van een daling of stijging van het waterpeil goed meegenomen in deze schets. Dat baart mij wel zorgen. Als het waterpeil bijvoorbeeld 25 centimeter zakt, dan ligt zo ongeveer de helft van onze boten vast in het zand. Ook zullen bepaalde vaargeulen niet meer te bevaren zijn door de meeste soorten zeilboten. Dit valt uiteraard allemaal op te lossen, maar wij willen hier als vereniging graag over meedenken. Ook zie ik bij het bouwen van de doorlaat een mooie kans om bijvoorbeeld een extra sluis te maken voor de pleziervaart. Hoe eerder het project met alle partijen om tafel gaat, hoe eerder je alle kansen en bedreigingen goed in kaart hebt. Ik wil daarom alle partijen die zich bezighouden met de plannen rondom het bouwen van de doorlaat van harte uitnodigen bij ons in het clubhuis. Om eens samen met de watersportverenigingen en de havens om tafel te gaan en alle bedreigingen en kansen in kaart te brengen.’

Ik vraag mij af in hoeverre de plannen rekening houden met het effect op de stranden aan de Noordzeezijde van de Brouwersdam
Jörgen Borsboom Mede-eigenaar Beachclub Natural High aan de Brouwersdam

‘Ik ben ervan overtuigd dat het verbeteren van de waterkwaliteit in de Grevelingen van toegevoegde waarde kan zijn. Maar ik ben tegelijkertijd sceptisch als het gaat om de plannen om een doorlaat in de Brouwersdam te maken. Door de komst van het getij voorzie ik dat het Noordzeestrand aan de Brouwersdam zal verdwijnen. Terwijl wij daar als Beachclub en watersportbedrijf juist ons brood mee verdienen. Het strand van de Brouwersdam is de toeristische trekker voor de Beachclubs maar ook voor Port Zélande en vele campings in de regio. Daarnaast is de Brouwersdam dé watersport hotspot in Nederland en hier wordt naar mijn idee geen rekening mee gehouden. Watersporters hebben strand nodig om hun sport te kunnen beoefenen. Daarnaast denk ik dat de inlaat een gevaar kan opleveren voor de watersporters. Wanneer de overheersende windrichting zuidwest is, kunnen (beginnende) watersporters in gevaar komen, als hier geen maatregelen voor worden getroffen. Ik heb dus zo mijn bedenkingen, als ik naar de toekomst van mijn eigen onderneming kijk en die van de rest op de Brouwersdam. Als de initiatiefnemers genoeg rekening houden met onze belangen, dan ben ik er zeker niet op tegen. Maar ik heb tot nu toe onze belangen niet in de plannen teruggezien. Daar moet goed over worden nagedacht, anders voorzie ik een onzekere toekomst voor de grootste watersporttrekker van Nederland, de Brouwersdam.’