Klimaatadaptatiestrategie Zeeland in Deltanieuws

Regenwateropvang in het Molenwaterpark in Middelburg © Aukje de Vries

De eerste editie van 2021 van Deltanieuws is uit! Hierin onder andere aandacht voor de Klimaatadaptatiestrategie Zeeland (KasZ). Zeeuwse overheden en organisaties gingen met elkaar in gesprek over hoe de provincie in 2050 waterrobuust en klimaatbestendig wordt. Het concept van de KasZ ligt nu tot 31 maart ter consultatie bij alle Zeeuwse overheden. Het is de bedoeling dat de definitieve strategie medio 2021 wordt vastgesteld. In een uitvoeringsagenda staat welke acties de Zeeuwen de komende jaren op gaan oppakken. De maatregelen borduren voort op de bestaande lokale initiatieven, maar er worden ook nieuwe ideeën uitgewerkt.

Op die manier functioneert de KasZ als een stevig fundament onder de Zeeuwse samenwerking. Samenwerking die verder gaat dan alleen de Zeeuwse overheden. Ook bedrijven, organisaties en inwoners kunnen een bijdrage leveren aan een klimaatbestendig Zeeland. Zo werden in 2020 via een kortingsregeling in Zeeuws-Vlaanderen 1500 regentonnen verkocht, plantten 100 Zeeuwen het vetkruid sedum op hun dak voor natuurlijke isolatie en ontvingen 25 scholen subsidie voor groenere schoolpleinen. Ook bedrijven kunnen zich onderscheiden met een duurzame omgeving.

 

Lees het artikel in Deltanieuws.