De twaalfde editie van de Eo Wijersprijsvraag had als thema “Waar Wij Willen Wonen”. In de eerste ronde deden 31 en in de tweede ronde elf ontwerpteams mee. Zij onderzochten hoe klimaatadaptatie en natuurverbetering samen een hefboom kunnen zijn voor aantrekkelijke steden en landschappen van de toekomst; het landschap waar wij willen wonen. Vijf regiowinnaars uit de Rijn-Maasmonding, Midden-Zeeland, de Achterhoek en Oostelijk Flevoland maakten kans op de landelijke titel. Tijdens de slotbijeenkomst op 12 oktober 2023 in Almere is de inzending Aardkundig Fundamentalisme uit de Achterhoek tot landelijke winnaar uitgeroepen.

Ontdekkingsreis naar nieuw Zeeland regionale winnaar

Op 21 september 2023 is tijdens de regionale finale van de Eo Wijers Prijsvraag de winnaar van de regio Midden-Zeeland bekend gemaakt. Het ontwerpteam van Bureau B+B urbanism and landscape architecture, RO&AD Architecten en Buiting Advies BV ontving van Luuk Prevaes, directeur Programma’s en Projecten bij Provincie Zeeland, de Regionale Eo Wijers Prijs 2022-2023 voor hun ontwerp “Een ontdekkingsreis naar nieuw Zeeland”.

Een ontdekkingsreis naar nieuw Zeeland ziet de sleutel in systeemherstel. Ofwel: meebewegen met de natuurkrachten van het deltasysteem. Het team heeft dit vertaald in een helder tijdspad met ruimtelijke ingrepen en verbeeldingen. Afhankelijk van ontwikkelingen en keuzes kunnen die ingrepen steeds tot andere uitkomsten leiden. Het team roept op om de ontdekkingsreis vooral samen te maken. ‘We nodigen iedereen uit om mee te denken. Ga ontdekken door te doen, experimenteer in de praktijk.’

We nodigen iedereen uit om mee te denken. Ga ontdekken door te doen, experimenteer in de praktijk.

Gesprek met elkaar aangaan om de ruimtelijke puzzel te leggen

‘De winst van de Prijsvraag is om alle uitgestoken handen aan te pakken en het gesprek met elkaar aan te gaan,’ aldus Luuk Prevaes tijdens de regionale finale. ‘Hoe houden we Zeeland aantrekkelijk en leefbaar? Omarm hierbij de waarden van Zeeland, is een duidelijke oproep van alle ontwerpteams.’ Paul de Beer, manager programma Zuidwestelijke Delta: ‘We moeten aan de slag met oplossingen voor onze Delta. Meedoen aan de Prijsvraag is een stukje van die ruimtelijke puzzel leggen. Verbeeldingskracht is daarin essentieel om te komen tot een verbindend toekomstbeeld. Landschappelijke ontwerpen geven nieuwe perspectieven die onze regio verder helpen, om de juiste keuzes te maken in de opgaven waaraan we werken.’

De winst van de Prijsvraag is om alle uitgestoken handen aan te pakken en het gesprek met elkaar aan te gaan.

Landelijke jury Eo Wijers Prijsvraag: Verhaal met een ziel

De landelijke jury van de Eo Wijers Prijsvraag reflecteerde uitgebreid op de inzendingen van Midden-Zeeland en de Achterhoek. We citeren uit het juryrapport: ‘Voor Midden-Zeeland bedachten de makers van Een ontdekkingsreis naar nieuw Zeeland een helder tijdspad waarbij met consistent ontwerpend onderzoek kraakhelder in beeld werd gebracht wat wanneer moet gebeuren om het landschap veilig en leefbaar te houden. Zowel het Achterhoekse als het Zeeuwse voorstel maakten kans er met de winst vandoor te gaan. Omdat ze hoopvol zijn, omdat de makers de moed hebben om aan te pakken wat nodig is (ook al is dat niet altijd een populaire boodschap), omdat beide ontwerpteams een manier van denken introduceren die ons helpt om de “grote verbouwing” in goede banen te leiden. Kortom, omdat de twee plannen een koers uitstippelen die houvast biedt. Een pad dat soms pijn en verdriet doet, maar waarbij de mogelijke eindbestemmingen veel te bieden hebben. De noodzakelijke transities zullen in deze voorstellen leiden tot fijne, gezonde en betekenisvolle landschappen. Plekken dus “waar wij willen wonen”.’

Eindpublicatie is op te vragen

Tijdens de slotbijeenkomst overhandigde Annemiek Rijckenberg de eindpublicatie aan vertegenwoordigers van de vier subsidieverstrekkende departementen (ministerie BZK, I&W, OCW en LNV). In deze uitgave staan de elf inzendingen uit de tweede ronde en de lessen en aanbevelingen die naar voren zijn gekomen voor het landschap waar wij willen wonen. Hij is gratis op te vragen bij de Eo Wijersstichting, zolang de voorraad strekt.

Over de Eo Wijersprijsvraag

De Eo Wijers Prijsvraag is een ontwerpprijsvraag die zich richt op de regionale schaal. De prijsvraag leverde in het verleden bekende prijswinnaars en plannen met veel impact op. Zoals plan Ooievaar van Dirk Sijmons medio jaren ‘80, dat aan de basis stond van het Rijksprogramma Ruimte voor de Rivier. En plan Markeroog van West 8, dat rond 2006 het denken over de ecologische ontwikkeling van het Markermeer verder bracht.