Het thema van de twaalfde Eo Wijers Prijsvraag is: “Waar wij willen wonen”. Nederland en specifiek de Zuidwestelijke Delta staan voor tal van veranderingen. Hoe gaan we om met versnelde zeespiegelstijging? En hoe kan de uitstoot van stikstof een halt worden toegeroepen? Kunnen de boeren een gezonde boterham blijven verdienen? Maar ook: hoe zullen natuur en landschap er straks als gevolg van al die veranderingen uitzien? Door mee te doen aan de Eo Wijers Prijsvraag hopen we antwoorden te krijgen op deze vragen. Provincie Zeeland en de Zuidwestelijke Delta organiseren de prijsvraag voor regio Zeeland. De Provincie stelt maximaal € 45.000 beschikbaar voor de ontwerpteams.

Online verdiepingsbijeenkomst

Wil je de regio Midden-Zeeland nog beter leren kennen? Kom dan naar de online informatiebijeenkomst op dinsdag 22 november, we verwelkomen je graag! Op deze online informatiebijeenkomst nemen we jullie mee in het bijzondere karakter van onze regio en de uitdagingen waar we voor staan. Lees hier meer.

Impuls voor nieuwe perspectieven en oplossingen

‘Vanuit de ambitie om in 2050 de eerste klimaatbestendige regio ter wereld te zijn, moeten we aan de slag met oplossingen,’ aldus Paul de Beer, Manager Programma Zuidwestelijke Delta. ‘Meedoen aan de prijsvraag met een gebied uit de Zuidwestelijke Delta zal een impuls opleveren voor integrale oplossingen voor de opgaven waaraan we werken. Landschappelijke ontwerpen geven nieuwe perspectieven die onze regio verder helpen om de juiste keuzes te maken. Hiermee boosten en versnellen we het proces om tot concrete oplossingen te komen!’

Wenkend en verbindend toekomstbeeld

Anita Pijpelink, gedeputeerde Provincie Zeeland: ‘Het veranderende klimaat stelt ons voor grote uitdagingen. Er zijn nieuwe oplossingen nodig om natuur, waterkwaliteit en economie verder te versterken. Verbeeldingskracht is essentieel om te komen tot een wenkend en verbindend toekomstbeeld. Daar hebben we inspiratie en creativiteit voor nodig, zoals de Eo Wijers Prijsvraag. De prijsvraag gaat in eerste instantie over klimaatadaptatie en stikstofreductie. Als je ook stijging van de zeespiegel betrekt bij je ontwerp, bekijk je mogelijke oplossingen net vanuit een ander perspectief. En kom je hopelijk tot vernieuwende ideeën. Ik reken dan ook op de kracht van de creatieve sector om er voor te zorgen dat dit prachtige gebied de eerste klimaatbestendige delta ter wereld wordt!’

Landelijke en regionale jury

De jury van de Eo Wijersprijsvraag bestaat uit landelijke en regionale leden. Landelijk bestaat de jury uit Berno Strootman, Bregje van Wesenbeeck en Mario Jacobs. Vanuit onze regio zijn dat Jan Willem Bosch en Leo Adriaanse. Zij waren ook aanwezig tijdens de kick-off om ontwerpteams enthousiast te krijgen voor Zeeland. ‘De opgave vanuit klimaat, biodiversiteit en landbouw wordt in de prijsvraag nadrukkelijk gekoppeld aan de toekomstige woonkwaliteit van Zeeland,’ geeft Jan Willem aan. ‘Blijven we daarbij hangen in onze traditionele woningbouwoplossingen of slaan we (ook hier) een fundamenteel andere weg in? Mijn oproep: laat zien hoe we over 100 jaar in het veranderde en veilige Zeeland wonen!’ ‘Het gaat om de bewoners en hun toekomst,’ benadrukt Leo. ‘Als ontwerpers en bewoners de handen ineenslaan kunnen zij aan een gezamenlijke visie werken en die verbeelden. Betrokkenheid van de bewoners creëert draagvlak en je maakt gebruik van lokale kennis. Ik hoop daarom op veilige, groene en sociale plannen die samen met bewoners gemaakt zijn als resultaat van de prijsvraag!’

Prijsvraag in rondes

Deelnemers aan de prijsvraag presenteren in de eerste ronde – anoniem – hun perspectief voor een van de regio’s. De landelijke jury selecteert maximaal drie ontwerpteams per regio voor de tweede ronde. Hierin werken de ontwerpteams hun inzendingen verder uit, samen met de regio. Hiervoor organiseren we twee regioateliers in Midden-Zeeland. De jury kiest per regio de beste inzending. De prijsvraag wordt medio volgend jaar afgesloten door een regionale en een landelijke slotbijeenkomst, waarin de ontwerpteams de inzendingen uit de tweede ronde presenteren.

Wil je meer weten over de achtergronden van de prijsvraag, de planning en hoe je mee kan doen? Kijk dan op de website van de Eo Wijersstichting. Hier lees je ook meer over onze uitvraag voor de regio Midden-Zeeland. Je kunt ook je vragen stellen via het e-mailadres van Zuidwestelijke Delta: secretariaat@zwdelta.nl.

In de inleiding van een van de beroemde Verkadealbums met de sprekende titel Waar wij wonen – beschrijft Jac. P. Thijsse de schoonheid van Nederland. Met het album wilde hij de kwaliteit en de kracht van onze leefomgeving bij een groter publiek onder de aandacht brengen. Hij zag dat het onder druk stond, en vreesde dat de verbinding tussen mens en natuur verloren zou gaan. De kwaliteit van onze leefomgeving staat 100 jaar later nog steeds onder druk. We staan voor grote opgaven die het karakter ervan hoe dan ook zullen veranderen. De Eo Wijersstichting geeft zichzelf als een hedendaagse Thijsse de taak om te zorgen dat de noodzakelijke veranderingen zodanig plaatsvinden dat onze nieuwe leefomgeving over nog eens 100 jaar op een innovatieve manier mooi, toekomstvast, functioneel en gezond is.