De drie inzendingen voor Midden-Zeeland vormen een gevarieerde mix van oplossingsrichtingen, volgens de jury. De komende maanden werken de ontwerpteams hun ontwerp verder uit. Dat doen ze in dialoog met de regio. Provincie Zeeland en de Zuidwestelijke Delta organiseren de prijsvraag voor Midden-Zeeland. ‘We kijken uit naar de resultaten, want die zullen een extra impuls geven aan oplossingen voor een klimaatbestendige Zuidwestelijke Delta!’

Een ontdekkingsreis naar Nieuw Zeeland

De eerste inzending is ‘Een ontdekkingsreis naar Nieuw Zeeland’ van Bureau B+B stedebouw en landschapsarchitectuur, RO&AD Architecten en Buiting Advies. Hun idee is om het natuurlijk systeem van Midden-Zeeland als adaptieve en veerkrachtige onderlegger te gebruiken. Met als centrale vraag: hoe ziet het Zeeuwse landschap eruit als we niet meer vechten tegen de zee?

Zeeland, Zoutland, Groeiland

‘Zeeland, Zoutland, Groeiland’ is het tweede voorstel dat doorgaat, en is ingediend door RUIMTEVOLK en Tauw. Hun gebiedsbenadering gaat uit van lokale sectoren en thema’s. Het team omarmt het zouter wordende land en vormt dit om tot een bijzonder deltalandschap met een toekomstbestendige economie, een duurzame landbouw en recreatie.

Zeelandia

Als derde koos de jury de inzending ‘Zeelandia’ van Studio Hartzema, Feddes/Olthof Landschapsarchitecten en Witteveen+Bos. Hierin staat het herstel van het estuarium van de Rijn-Maasdelta centraal. Zij zien binnen de dynamiek van klimaatverandering en demografische ontwikkelingen volop kansen voor een toekomstbestendig perspectief.

Vervolg

Wil je meer weten over de beoordeling van alle inzendingen? Lees dan het juryverslag.

Op dit moment wordt een eerste consultatie met de regio gepland. Op 25 mei gaan de drie ontwerpteams op een platformbijeenkomst Zuidwestelijke Delta in gesprek met een brede groep over hun ontwerpvoorstellen. Daarna ronden ze de ontwerpen af en volgt de beoordelingsronde. Na de zomer is de landelijke finale. Dan wordt uit de vier regiowinnaars de landelijke prijswinnaar gekozen.