Waar wij willen wonen

Het thema van de twaalfde Eo Wijers Prijsvraag is: “Waar wij willen wonen”. Nederland en specifiek de Zuidwestelijke Delta staan voor tal van veranderingen. Hoe gaan we om met versnelde zeespiegelstijging? En hoe kan de uitstoot van stikstof een halt worden toegeroepen? Kunnen de boeren een gezonde boterham blijven verdienen? Maar ook: hoe zullen natuur en landschap er straks als gevolg van al die veranderingen uitzien? Door mee te doen aan de Eo Wijers Prijsvraag hopen we antwoorden te krijgen op deze vragen. Provincie Zeeland en de Zuidwestelijke Delta organiseren de prijsvraag voor regio Zeeland. De Provincie stelt maximaal € 45.000 beschikbaar voor de ontwerpteams. Lees hier meer.

Graag nodigen we geïnteresseerde ontwerpteams uit voor een verdiepende bijeenkomst op dinsdag 22 november van 14.30 tot 16.00 uur over het studiegebied Midden-Zeeland. Op deze online informatiebijeenkomst nemen we jullie mee in het bijzondere karakter van onze regio en de uitdagingen waar we voor staan.

Alien Kok verzorgt namens het projectteam de aftrap van de bijeenkomst. Hierna introduceren Patrick Broekhuis en Marnix van Driel het studiegebied via een digitale tour. Samen met Jan Willem Bosch en Leo Adriaanse vertellen we meer over onze wensen om te komen tot een verbindend en beeldend perspectief. Een perspectief dat bijdraagt aan oplossingen voor een klimaatbestendige Zuidwestelijke Delta. Uiteraard kunnen we daarna met elkaar in gesprek en kun je vragen te stellen.

We hopen je op 22 november te ontmoeten! Wil je komen? Meld je dan aan door een e-mail te sturen naar secretariaat@zwdelta.nl. Kom je met een ontwerpteam? Geef dan de namen en e-mailadressen door van de teamleden die op 22 november aansluiten. Voorafgaand aan de bijeenkomst ontvang je van ons een vergaderlink.

Heb je nog vragen? Ook die kun je mailen naar secretariaat@zwdelta.nl.

Met vriendelijke groeten,

Het projectteam Eo Wijers Prijsvraag Midden-Zeeland, namens provincie Zeeland en het programma Zuidwestelijke Delta:

Patrick Broekhuis (provincie Zeeland)

Marnix van Driel (provincie Zeeland)

Alien Kok (programma Zuidwestelijke Delta)

Jan Willem Bosch (jurylid)

Leo Adriaanse (jurylid)