Waar wij willen wonen

Vorig jaar in oktober ging de regionale ontwerpprijsvraag van de Eo Wijers Stichting van start. “Waar wij willen wonen” is het thema van de prestigieuze prijsvraag, die zich dit keer richt op de regio’s Rijn-Maasmonding, Midden-Zeeland, Oostelijk Flevoland en de Achterhoek. De stichting is op zoek naar vernieuwende visies op de toekomst van steden en landschappen. En hoopt hiermee antwoorden te krijgen op vragen als: hoe gaan we om met versnelde zeespiegelstijging? Hoe kunnen we uitstoot van stikstof verminderen? Hoe organiseren we voldoende beschikbaarheid van zoetwater? En hoe ziet onze natuur er straks uit met al die veranderingen?

Dialoog met de regio

In totaal waren er 31 inzendingen voor de Eo Wijers Prijsvraag, en de jury was onder de indruk van alle ideeën. Voor de regio Midden-Zeeland koos de jury drie inzendingen. De dialoog met de regio is een belangrijke bouwsteen om de ontwerpen verder uit te werken en het gesprek over de toekomst en de te maken keuzes te verrijken en te verdiepen. En daar is op 13 maart mee gestart. In april organiseren we een tweede werkatelier. Op 25 mei gaan de drie ontwerpteams op een platformbijeenkomst Zuidwestelijke Delta in gesprek met een brede groep over hun ontwerpvoorstellen. Daarna ronden ze de ontwerpen af en volgt de beoordelingsronde. In de landelijke finale, na de zomer, kiest de jury uit de vier regiowinnaars een landelijke winnaar.

‘We kijken uit naar de resultaten, want die zullen een extra impuls geven aan oplossingen voor een klimaatbestendige Zuidwestelijke Delta!’

Nieuwe perspectieven door landschappelijke ontwerpen

Binnen de Zuidwestelijke Delta staan we voor tal van uitdagingen. Thema’s zoals de energietransitie, herstel van de biodiversiteit, waterkwaliteit, verandering van de landbouw, de woonagenda en zeespiegelstijging hebben enorme impact op de omgeving. Hoe kunnen stikstofreductie en klimaatadaptatie een hefboom zijn om onze steden en landschappen klaar te stomen voor een aantrekkelijke toekomst? Dat is de kernvraag voor de ontwerpteams.

Paul de Beer, Manager Programma Zuidwestelijke Delta: ‘Vanuit de ambitie om in 2050 de eerste klimaatbestendige regio ter wereld te zijn, moeten we aan de slag met oplossingen. Meedoen aan de prijsvraag is een stukje van die ruimtelijke puzzel leggen. Verbeeldingskracht is daarin essentieel om te komen tot een verbindend toekomstbeeld. Landschappelijke ontwerpen geven nieuwe perspectieven die onze regio verder helpen, om de juiste keuzes te maken in de opgaven waaraan we werken. Hiermee boosten we het proces om tot concrete oplossingen te komen.’

De drie ontwerpteams voor Midden-Zeeland

De drie inzendingen voor de regio Midden-Zeeland vormen volgens de jury een gevarieerde mix van oplossingsrichtingen. Dit zijn:

  • “Een ontdekkingsreis naar Nieuw Zeeland” van Bureau B+B urbanism and landscape architecture, RO&AD Architecten en Buiting Advies BV
  • “Zeeland, Zoutland, Groeiland” van RUIMTEVOLK en TAUW Group
  • “Zeelandia” van Studio Hartzema, Feddes/Olthof Landschapsarchitecten en Witteveen+Bos.

Wil je meer weten over de inzendingen? Lees dan dit artikel of het juryverslag.

Over de Eo Wijers Prijsvraag

De Eo Wijers Prijsvraag is een ontwerpprijsvraag die zich richt op de regionale schaal. De prijsvraag leverde in het verleden bekende prijswinnaars en plannen met veel impact op. Zoals plan Ooijevaar van Dirk Sijmons medio jaren ‘80, dat aan de basis stond van het Rijksprogramma Ruimte voor de Rivier. En plan Markeroog van West 8, dat rond 2006 het denken over de ecologische ontwikkeling van het Markermeer verder bracht. Wil je meer informatie? Bekijk dan de website over de Eo Wijers Prijsvraag.