Hoe kunnen stikstofreductie en klimaatadaptatie een hefboom zijn om onze steden en landschappen klaar te stomen voor een aantrekkelijke toekomst? In het afgelopen jaar bogen drie ontwerpteams zich voor de twaalfde editie van de Eo Wijers Prijsvraag “Waar wij willen wonen” over deze kernvraag voor Midden Zeeland, met als opdrachtgevers Provincie Zeeland en de Zuidwestelijke Delta. Een ontdekkingsreis naar Nieuw Zeeland gaf volgens de regionale juryleden Leo Adriaanse en Jan Willem Bosch het beste antwoord op deze vraag.

Een ontdekkingsreis naar Nieuw Zeeland

Een ontdekkingsreis naar Nieuw Zeeland ziet de sleutel in systeemherstel. Ofwel: meebewegen met de natuurkrachten van het deltasysteem. Dan gaat het om het “aanzwengelen” van natuurlijke processen, plus het benutten van deze natuurkrachten voor alles wat we doen. Wind stuwt zand op tot duin, regen verzadigt de bodem, getijdenwerking en slib laten het land meegroeien met de zee. Het is van belang om optimaal gebruik te maken van dit meegroeiende vermogen.

Het team heeft dit vertaald in een helder tijdspad met ruimtelijke ingrepen en verbeeldingen, volgens de jury. Afhankelijk van ontwikkelingen en keuzes kunnen die ingrepen steeds tot andere uitkomsten leiden. De jury ziet veel kansen in dit denken in scenario’s: ‘De reis met de onbekende bestemming is voelbaar. De inzending laat zien dat om de gevolgen van de klimaatverandering en een stijgende zeespiegel te kunnen begrijpen een sterke verbeeldingskracht noodzakelijk is. Hiermee maak je de consequenties op een objectieve manier inzichtelijk en kun je het gesprek over de toekomst echt op gang brengen. En dat is noodzakelijk voor het leggen van een stevig fundament voor een veilig en vitaal Zeeland.’

Het team roept op om de ontdekkingsreis vooral samen te maken. ‘We nodigen iedereen uit om mee te denken. Ga ontdekken door te doen, experimenteer in de praktijk.’

Hoe houden we Zeeland aantrekkelijk en leefbaar? Omarm hierbij de waarden van Zeeland, is een duidelijke oproep van vandaag.

Luuk Prevaes: ‘De winst van de Prijsvraag is om alle uitgestoken handen aan te pakken en het gesprek met elkaar aan te gaan. Hoe houden we Zeeland aantrekkelijk en leefbaar? Omarm hierbij de waarden van Zeeland, is een duidelijke oproep van vandaag.’

We moeten we aan de slag met oplossingen. Meedoen aan de Prijsvraag is een stukje van die ruimtelijke puzzel leggen.

Ontwerpkracht voor een klimaatbestendige toekomst

Paul de Beer, manager programma Zuidwestelijke Delta: ‘Vanuit de ambitie van de Zuidwestelijke Delta om in 2050 de eerste klimaatbestendige regio ter wereld te zijn, moeten we aan de slag met oplossingen. Meedoen aan de Prijsvraag is een stukje van die ruimtelijke puzzel leggen. Verbeeldingskracht is daarin essentieel om te komen tot een verbindend toekomstbeeld. Landschappelijke ontwerpen geven nieuwe perspectieven die onze regio verder helpen, om de juiste keuzes te maken in de opgaven waaraan we werken.’

Ontwerpkracht helpt enorm om te werken aan onze toekomst. We kunnen hiermee een proeftuin zijn voor de rest van Nederland.

Cees Anton de Vries, procesbegeleider van de Prijsvraag: ‘Ontwerpkracht helpt enorm om te werken aan onze toekomst. In de Zuidwestelijke Delta komen heel veel opgaven samen, zoals zeespiegelstijging, verzilting, waterkwaliteit en de verandering van de landbouw. We kunnen hiermee een proeftuin zijn voor de rest van Nederland.’

Tot en met 5 oktober: tentoonstelling in CBK Zeeland

De tentoonstelling die voor de regionale finale van de Eo Wijers Prijsvraag 2022-2023 is ingericht is tot en met 5 oktober te bezoeken in CBK Zeeland. De openingstijden zijn maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur en zondag 1 oktober van 13.00 tot 17.00 uur. De Eo Wijers Prijsvraag en wat deze betekent voor Zeeland en de Zuidwestelijke Delta wordt toegelicht. Ook zijn uitgebreide presentaties van de plannen van de drie ontwerpteams te bekijken en video’s met interviews van de ontwerpers te zien.

Over de Eo Wijers Prijsvraag

De Eo Wijers Prijsvraag is een ontwerpprijsvraag die zich richt op de regionale schaal. De prijsvraag leverde in het verleden bekende prijswinnaars en plannen met veel impact op. Zoals plan Ooievaar van Dirk Sijmons medio jaren ‘80, dat aan de basis stond van het Rijksprogramma Ruimte voor de Rivier. En plan Markeroog van West 8, dat rond 2006 het denken over de ecologische ontwikkeling van het Markermeer verder bracht.

Wil je meer weten over de drie finalisten? Kijk dan op:

Meer informatie en achtergrond over de Eo Wijers Prijsvraag leest je hier.