• Haringvliet

Kierbesluit Haringvliet

Kierbesluit Haringvliet

 

Door de samenwerking tussen waterschap Hollandse Delta, Evides Waterbedrijf en Rijkswaterstaat kunnen in 2018 de Haringvlietsluizen ook op een kier als de waterstand op het Haringvliet lager is dan op zee. Hiermee voldoet Nederland aan de gemaakte Europese afspraken. Het zoet water in het Haringvliet blijft gegarandeerd ten oosten van de lijn Middelharnis en het Spui. De compenserende maatregelen, waaronder het verleggen van inlaatpunten, borgen de beschikbaarheid van zoetwater op Voorne-Putten en Goeree-Overflakkee.

 • Deltawater: Haringvliet, Hollandsch Diep en Biesbosch
 • Thema: Natuur, Waterkwaliteit, Zoet water
 • Fase: Uitvoering
 • Doel: Ecologisch veerkrachtig

Maatregel

Sinds de Haringvlietdam in 1970 is voltooid, is het Haringvliet afgesloten van de Noordzee. Door de Haringvlietsluizen in de dam op een kier te zetten kunnen trekvissen, zoals zalm en zeeforel, de sluizen passeren richting hun paaigebieden, die stroomopwaarts liggen. De sluizen worden vanaf 2018 op een kier gezet.

Planning

 • 2014-2018 Realisatie van de compenserende maatregelen
 • Vanaf 2018 Stapsgewijze invoering van het Kierbesluit, monitoring en evaluatie
 • Meer informatie

  Rijkswaterstaat West-Nederland Zuid Telefoon: 0800-8002
 • Interessante links

  www.kierharingvliet.nl