• Krammersluizen

Innovatieve zoet-zoutscheiding in de Krammersluizen

Innovatieve zoet-zoutscheiding in de Krammersluizen

 

De Philipsdam scheidt het zoete Volkerak-Zoommeer en de zoute Oosterschelde. De vier Krammersluizen in de dam zorgen ervoor dat schepen kunnen passeren. Deze sluizen moeten grondig gerenoveerd worden. Dit biedt kansen voor een nieuw systeem dat met luchtbellen zoet van zout water scheidt en het energieverbruik halveert. In 2014 is Rijkswaterstaat gestart met een pilot in de noordelijke jachtensluis.

  • Deltawater: Volkerak-Zoommeer
  • Thema: Energie, Innovatie en duurzaamheid, Zoet water
  • Fase: Planuitwerking, Monitoring en evaluatie
  • Doel: Ecologisch veerkrachtig, Economisch vitaal

Opgave

De doelstellingen van de innovatieve zoet-zoutscheiding in de Krammersluizen zijn: het scheiden van zout (14.500 mg Chloride per liter) van zoet (400 mg Chloride per liter) water, het realiseren van een energiebesparing van 50% en het verkorten van de passagetijd voor schepen met 16 minuten.

Context

De onderhoudskosten van de bestaande zoet-zoutscheiding in de Krammersluizen zijn hoog en het complex heeft het hoogste energieverbruik van de objecten binnen Rijkswaterstaat Zee en Delta. Dit systeem kan worden vervangen door een combinatie van geavanceerde luchtbellenschermen en het spoelen met zoet water.

 

De voordelen van dit systeem zijn een energiebesparing van 50% en een passagetijdverkorting van 16 minuten per schutting. Ook ontstaan kansen voor de opwekking en opslag van duurzame energie. Door het systeem te combineren met een vismigratie- en spuimiddel, kunnen ook vissen de sluizen makkelijker passeren.

 

Als het Volkerak-Zoommeer op termijn weer zout wordt gemaakt, heeft Rijkswaterstaat inmiddels de ervaring opgedaan het systeem ook op andere plaatsen toe te passen. Hiermee verdient de techniek zichzelf reeds terug.

Maatregel

Met de innovatieve zoet-zoutscheiding blaast Rijkswaterstaat een reeds bestaande techniek, die gebruik maakt van fijne luchtbellen, nieuw leven in en verbetert deze sterk. Hiernaast is een beperkte inzet van zoet water nodig om de schutkolken door te spoelen. Deze combinatie levert een zeer effectieve en energie-efficiënte scheiding op. Het systeem kan in bestaande schutsluizen worden ingebouwd, zonder ingrijpende constructieve aanpassingen.

 

In 2014 heeft Rijkswaterstaat het nieuwe systeem als pilot in één van de jachtensluizen geplaatst. Sinds die tijd vindt monitoring plaats van de werking. De leerpunten neemt Rijkswaterstaart mee in het ontwerp voor het hele sluizencomplex.

Planning

  • 2012 - 2015 Onderzoek
  • 2015 - 2017 Planuitwerking
  • 2019 - 2021 Uitvoering
  • 2020 - 2026 Monitoring en evaluatie