Platformbijeenkomst Toekomst van onze Zuidwestelijke Delta

Op donderdagmiddag 25 mei 2023 organiseren we de volgende platformbijeenkomst. Deze bijeenkomst staat in het teken van de toekomst van de Zuidwestelijke Delta. Hoe willen wij hier straks wonen en werken? Welk beeld hebben wij van de toekomst? In 2050, en nog verder: in 2100? Een stip op de horizon, de juiste kennis en creatieve ideeën over de toekomst helpen ons om keuzen te maken. Maar hoe pakken we dat aan? Dat is het thema van de platformbijeenkomst. We nodigen je van harte uit!

De platformbijeenkomst duurt van 12.00 – 17.30 uur en vindt plaats in het Vijfde Caisson van het Watersnoodmuseum in Ouwerkerk. Het is niet meer mogelijk om je aan te melden.

Twee onderdelen staan centraal op 25 mei: we gaan in gesprek met de ontwerpteams van de Eo Wijers Prijsvraag over hun ideeën voor de toekomst. Hiernaast leidt Kenniscoördinator Arno Nolte ons door het thema kennis. Kennis speelt een cruciale rol bij het werken aan oplossingen. Dat doen we in twee interactieve subrondes, waarbij we heel benieuwd zijn naar jouw kennisvragen en wat je van de toekomstvisies van de ontwerpteams vindt voor onze regio. Laat je inspireren en denk mee!

Watersnoodacademie Toekomst van onze Zuidwestelijke Delta

‘s Avonds organiseren we samen met het Watersnoodmuseum de Watersnoodacademie. Dit is een serie bijeenkomsten voor een breed publiek in het kader van het herdenkingsjaar van de watersnoodramp. Net zoals in de middag gaan we met elkaar aan de slag voor de toekomst van onze Zuidwestelijke Delta. Om zelf te ervaren welke invloed keuzen hebben voor andere bewoners in het gebied, spelen we een aangepaste live versie van het spel de Oosterschelde in Onderhandeling. Ook hebben jongeren een speciale rol op de avond. Ben je benieuwd naar het programma? Houd dan de agenda op de website van het Watersnoodmuseum in de gaten!

Programma

Het programma van de platformbijeenkomst is als volgt:

 • 12.00 – 13.00 uur: Inloop en lunch
 • 13.00 – 13.30 uur: Aftrap
  • Welkom door Paul de Beer, Manager Programma Zuidwestelijke Delta en Hagar Roijackers, voorzitter Gebiedsoverleg Zuidwestelijke Delta
  • Toelichting op de Eo Wijers Prijsvraag door Ingeborg Thoral, Eo Wijers Stichting
  • Presentatie van de ontwerpteams van de Eo Wijers Prijsvraag, met een introductie door Cees Anton de Vries
 • 13.45 – 14.45 uur: Subronde 1:
  • Groep 1: Kennis in de Zuidwestelijke Delta, door Arno Nolte, Kenniscoördinator
  • Groep 2: In gesprek met de ontwerpteams van de Eo Wijers Prijsvraag
 • 15.00 – 16.00 uur: Subronde 2:
  • Groep 1: In gesprek met de ontwerpteams van de Eo Wijers Prijsvraag
  • Groep 2: Kennis in de Zuidwestelijke Delta, door Arno Nolte, Kenniscoördinator
 • 16.00 – 16.30 uur: Terugblik en afsluiting
 • 16.30 – 17.30 uur: Netwerkborrel
Arno Nolte

Kennis in de Zuidwestelijke Delta

Welke kennis hebben we in de Zuidwestelijke Delta nodig om ons voor te bereiden op een klimaatbestendige toekomst? Op 25 mei kunnen we daar nog geen pasklaar antwoord op geven. Maar, Kenniscoördinator Arno Nolte neemt je wel mee in hoe we dat aanpakken. Arno vertelt meer over de ontwikkeling van de Integrale Kennisagenda Zuidwestelijke Delta. En gaat in twee subrondes met de deelnemers in gesprek over kennis, kennisvragen en het slim delen daarvan.

De deelsessie start met de vragen: Welke kennis is er al en hoe kun je daarvan gebruik maken? Welke kennis missen we nog die echt nodig is om keuzen voor de toekomst te maken? Hierna duiken we dieper in kennisvragen. Hoe formuleer je een kennisvraag? Hoe weet je of iemand anders dezelfde soort vraag heeft? En hoe kun je hierin samenwerken? Arno leidt ons door het programma. Dat doet hij vanuit de drie hoofddoelen van de Zuidwestelijke Delta: veilig & klimaatbestendig, economisch vitaal en ecologisch veerkrachtig. Alle input uit de middag gebruikt Arno voor de Kennisagenda.

Wil je alvast meer informatie over de rol van kennis in de Zuidwestelijke Delta? Lees dan het interview met Kenniscoördinator Arno Nolte.

Laat je inspireren door de ontwerpideeën voor de toekomst

Voor de twaalfde editie van de prestigieuze Eo Wijers Prijsvraag zijn voor de regio Midden-Zeeland drie ontwerpteams aan de slag gegaan. Hun opdracht: maak vernieuwende visies op de toekomst van steden en landschappen met het oog op klimaatadaptatie en natuurverbetering. Op 25 mei  presenteren de teams hun ideeën voor de toekomst. De prijsvraag leverde in het verleden bekende prijswinnaars en plannen met veel impact op!

In een subronde ga je met een van de drie ontwerpteams in gesprek, en we zijn heel benieuwd naar alle reacties. Tijdens de bijeenkomst hoor je bij welke twee teams jij aansluit. Laat je inspireren door de beelden en het verhaal erachter, stel vragen en breng je eigen ideeën in. De ontwerpteams maken na 25 mei hun ontwerpen klaar en dienen ze dan in voor de volgende ronde van de Prijsvraag. In de landelijke finale, na de zomer, kiest de jury van de prijsvraag uit de vier regiowinnaars een landelijke prijswinnaar.

De drie ontwerpteams

Wil je alvast meer weten over de ideeën van de ontwerpteams? Hieronder lees je vanuit welke visies zij aan de slag zijn gegaan met hun ontwerp.

Een ontdekkingsreis naar Nieuw Zeeland

De eerste inzending is ‘Een ontdekkingsreis naar Nieuw Zeeland’ van Bureau B+B stedebouw en landschapsarchitectuur, RO&AD Architecten en Buiting Advies. Hun idee is om het natuurlijk systeem van Midden-Zeeland als adaptieve en veerkrachtige onderlegger te gebruiken. Met als centrale vraag: hoe ziet het Zeeuwse landschap eruit als we niet meer vechten tegen de zee?

Zeeland, Zoutland, Groeiland

‘Zeeland, Zoutland, Groeiland’ is het tweede voorstel dat doorgaat, en is ingediend door RUIMTEVOLK en Tauw. Hun gebiedsbenadering gaat uit van lokale sectoren en thema’s. Het team omarmt het zouter wordende land en vormt dit om tot een bijzonder deltalandschap met een toekomstbestendige economie, een duurzame landbouw en recreatie.

Zeelandia

Als derde koos de jury de inzending ‘Zeelandia’ van Studio Hartzema, Feddes/Olthof Landschapsarchitecten en Witteveen+Bos. Hierin staat het herstel van het estuarium van de Rijn-Maasdelta centraal. Zij zien binnen de dynamiek van klimaatverandering en demografische ontwikkelingen volop kansen voor een toekomstbestendig perspectief.

Wil je meer informatie over de Eo Wijers Prijsvraag? Lees dan het meest recente artikel.

Locatie

Het Vijfde Caisson
Weg van de Buitenlandse Pers 3
4305 RJ Ouwerkerk

Aanmelden

Het is niet meer mogelijk om je aan te melden voor de platformbijeenkomst Toekomst van onze Zuidwestelijke Delta. Heb je een vraag? Mail dan naar secretariaat@zwdelta.nl.

Meer informatie

Via deze evenementenpagina vind je alle informatie over de platformbijeenkomst Toekomst van onze Zuidwestelijke Delta en houden we je op de hoogte.

Vragen

Heb je een vraag? Mail dan naar secretariaat@zwdelta.nl.