• Rietkreek ter hoogte van de Kraagseweg bij Nieuw-Vossemeer

Vervolg Roode Vaart

Vervolg Rode Vaart

 

In de huidige situatie kunnen de PAN-polders in West-Brabant en de Zeeuwse eilanden Tholen en St. Philipsland van zoet water worden voorzien vanuit het Volkerak-Zoommeer. Echter om het Volkerak-Zoommeer als zoetwaterbron in de toekomst veilig te stellen, is veel zoet water vanuit het Hollands-Diep noodzakelijk. Door de aanwezigheid van blauwalgen is de leveringszekerheid hiervan niet altijd gewaarborgd. Het project is onderdeel van het totaalpakket aan maatregelen voor een robuuste zoetwatervoorziening in de Zuidwestelijke Delta.

  • Deltawater: Volkerak-Zoommeer
  • Thema: Zoet water
  • Fase: Planuitwerking
  • Doel: Ecologisch veerkrachtig, Economisch vitaal

Opgave

Een goede en betrouwbare zoetwatervoorziening in de zogenaamde PAN-polders (West-Brabant), Tholen en St. Philipsland (Zeeland). Dit project is een vervolg op de maatregel Roode Vaart in Zevenbergen.

Context

De alternatieve aanvoerroute voor West-Brabant en Zeeland via de Roode Vaart in Zevenbergen en het Mark-Dintel-Vlietsysteem is onderdeel van de gebiedsontwikkeling Waterpoort. De maatregel is opgenomen in de Voorkeurstrategie zoet water van de Zuidwestelijke Delta en is daarmee onderdeel van het Deltaprogramma Zoet Water. De uitvoering is gekoppeld aan besluitvorming in het kader van de Rijksstructuurvisie Grevelingen en Volkerak-Zoommeer (“eerst het zoet dan het zout”).

Maatregel

Het verbinden van de Brabantse PAN-polders en de Zeeuwse eilanden Tholen en St. Philipsland aan de aanvoerroute Hollands-Diep, Roode Vaart en Mark-Dintel-Vlietsysteem. Het betreft het verruimen van waterlopen, plaatsen van kunstwerken (gemalen, verdeelwerken en stuwen) en aanleggen van leidingen onder het Schelde-Rijnkanaal. Er wordt hierbij zoveel mogelijk gebruik gemaakt van het bestaande watersysteem in West-Brabant en Zeeland.

Planning

Uit onderzoek is gebleken dat de alternatieve wateraanvoer via de Roode vaart een mogelijkheid is om de zoetwateraanvoer in het gebied te waarborgen. Het vervolg van dit project is afhankelijk van het besluit om het Volkerak-Zoommeer zout te maken in het kader van de Rijksstructuurvisie Grevelingen en Volkerak-Zoommeer. Eind 2018 of begin 2019 besluiten rijk en regio over het vervolg.