• Roode Vaart Zevenbergen

Roode Vaart Zevenbergen

Roode Vaart Zevenbergen

 

Via de Roode Vaart in Zevenbergen wordt een extra aanvoerroute gecreëerd van zoet water voor West-Brabant. De Roode Vaart kan ook dienen als alternatieve zoetwatervoorziening om de effecten van een zout Volkerak-Zoommeer te compenseren. Hiernaast draagt het project bij aan stedelijke- en gebiedsontwikkeling en biedt het recreatieve mogelijkheden. De planning is dat de nieuwe verbinding eind 2019 klaar is.

  • Deltawater: Volkerak-Zoommeer
  • Thema: Gebiedsontwikkeling, Zoet water
  • Fase: Uitvoering
  • Doel: Ecologisch veerkrachtig, Economisch vitaal

Opgave

De opgave van de Roode Vaart is om de zoetwatervoorziening in West-Brabant te optimaliseren en om bij te dragen aan stedelijke ontwikkeling in de kern Zevenbergen en gebiedsontwikkeling in West-Brabant. Ook bieden de ontwikkelingen kansen voor recreatie op en rondom het water.

Context

De alternatieve aanvoerroute in Noord-West Brabant via de Roode Vaart in Zevenbergen is onderdeel van de gebiedsontwikkeling Waterpoort. De maatregel is opgenomen in de Voorkeurstrategie zoet water van Zuidwestelijke Delta en is daarmee onderdeel van het Deltaprogramma Zoet Water.

 

Vooruitlopend op een besluit over een zoet of zout Volkerak-Zoommeer hebben vier regionale partijen en het Rijk de alternatieve aanvoerroute bestempeld als een “altijd-goed maatregel”. Partijen tekenden eind 2013 een Samenwerkingsovereenkomst.

Maatregel

In de kern Zevenbergen worden de Roode Vaart Noord en Zuid weer met elkaar verbonden door een openwatergedeelte en een lange duiker. Via deze route kan extra water worden aangevoerd naar het Brabantse Mark-Vlietsysteem en de omliggende poldergebieden. Met hulp van een gemaal bij de bestaande sluis Roode Vaart kan maximaal 3,5 m3/s extra water worden aangevoerd vanuit het aangrenzende Hollands Diep. De maatregel draagt ook bij aan het verfraaien van het oude Haventerrein dat in de jaren zeventig van de vorige eeuw is gedempt.

Planning

  • 2010-2012 Onderzoek
  • 2013 Verkenning
  • 2013-2015 Planontwikkeling
  • 2016 Planuitwerking
  • 2018-2020 Uitvoering
  • Vanaf 2021 Monitoring