Geopark Schelde Delta

De Passageule in West-Zeeuws-Vlaanderen © Marcelle Davidse

De Vlaams-Nederlandse Schelde Delta is uniek in haar soort. Nergens ter wereld is er een deltagebied waar de wisselwerking tussen natuurlijke processen en cultuurhistorie zó aanwezig is als hier. Het gebied heeft daarmee alles in zich om een Global Geopark te worden.

UNESCO Geopark Schelde Delta

Het moment van de statusaanvraag voor het UNESCO Geopark Schelde Delta in oprichting komt steeds dichterbij. Een intensief traject is gestart om met begeleiding van UNESCO een goed indieningsdossier samen te stellen. In het najaar van 2022 kan dan de indiening voor het UNESCO-keurmerk plaatsvinden.

Karakteristiek

Het gebied van de Schelde Delta is 5.500 km² groot, omvat 61 gemeenten en telt 1.500.000 inwoners. Zee en rivieren lieten in de loop van de tijd hun sporen achter in de ondergrond. De diverse lopen van de Schelde en de vele karakteristieke elementen: verdronken dorpen, middeleeuwse bolle akkers, veenwinning, forten, vestingen en linies zijn tekenend voor het landschap. Elke plek vertelt zijn eigen verhaal en draagt zo bij aan de identiteit van de delta.

Bewustwording en beleving

In het toekomstige Geopark Schelde Delta wordt dit verhaal zichtbaar. De provincies Zeeland, Noord-Brabant, Oost-Vlaanderen en Antwerpen nemen hierin het voortouw. Geopark Schelde Delta is een levend en lerend partnernetwerk binnen de Vlaams-Nederlandse Schelde Delta. Hierin stemmen de partners hun eigen activiteiten af op die van de anderen  en verbinden ze met elkaar. De focus van deze activiteiten ligt op bewustwording en beleving en om bewoners en bezoekers te laten nadenken over hoe we kunnen omgaan met klimaatverandering en zeespiegelverandering. Bewustwording en draagvlak creëren dragen bij aan een klimaatadaptief leven mét het water in plaats van strijd tegen het water.

Meer informatie