Het gebied van de Schelde Delta is 5.500 km² groot, omvat 63 gemeenten en telt zo’n 1.500.000 inwoners. Zee en rivieren lieten in de loop van de tijd hun sporen achter in de ondergrond. De diverse lopen van de Schelde en de vele karakteristieke elementen: verdronken dorpen, middeleeuwse bolle akkers, veenwinning, forten, vestingen en linies zijn tekenend voor het landschap. Elke plek vertelt zijn eigen verhaal en draagt zo bij aan de identiteit van de delta. Het gebied strekt zich uit over de provincies Zeeland en Noord-Brabant in Nederland, en West-Vlaanderen, Oost-Vlaanderen en Antwerpen in België. Die provincies zijn de initiatiefnemers van dit aspiring Unesco Global Geopark.

Huiswerk

‘De officiële goedkeuring van Unesco verwachten we in het voorjaar van 2024,’ vertelt Ronald. ‘Na de visitatie in juli kregen we ook huiswerk mee. Daar gaan we de komende tijd mee aan de slag. Het bijzondere aan Geopark Schelde Delta is dat het een levend en lerend partnernetwerk is. Hierin stemmen de partners hun eigen activiteiten af op die van de anderen en verbinden ze met elkaar. Dat doen we aan de hand van zeven verhaallijnen: tussen oerland en mensenhand, leven met het water, bestaan en werken, poort naar de wereld, bestreden gebied, zilt en zoet en klimaat van alle tijden. Elke partnerorganisatie kan daar zijn eigen verhaal in passen.’

Kennisnetwerk

Ronald: ‘Het Unesco-label brengt een groot kennisnetwerk met zich mee. Het staat namelijk in verbinding met 195 geoparken wereldwijd. Maar ook lokaal zijn er meer dan 130 partners aangesloten. Samen kunnen we aan de slag met onderwerpen zoals klimaatverandering. Je hebt als het ware een gezamenlijke verantwoordelijkheid. Daarnaast kun je het netwerk aanspreken om bepaalde doelen te realiseren. Dat is erg waardevol, want op het moment dat kennis groeit, groeit ook de bewustwording. Het is ook interessant om samen met de Vlamingen te werken. Ondanks de cultuurverschillen leer je veel van elkaar, dat hoor je ook van alle kanten terug.’

(Be)leefbare Schelde

‘Om een kwaliteitsimpuls te geven aan het Geopark, gaf Interreg in augustus een subsidie aan het project ‘(Be)leefbare Schelde’. Een overkoepelende naam voor verschillende projecten binnen de Schelde Delta. Hiermee hopen we zowel de toegankelijkheid als de zichtbaarheid van het gebied te verhogen met als gevolg een betere spreiding van het toerisme. De provincie Noord-Brabant is één van de trekkers. Het project omvat onder andere een kwaliteitsimpuls van toeristische Parels en Poorten, zogenaamde geo-sites, waaronder Grenspark Groot Saeftinghe.’

Mobiel Deltarium

In de afgelopen 55 miljoen jaar is het landschap van de Vlaams-Nederlandse Delta gevormd door verschillende geologische factoren. Periodes van warmte en kou wisselden elkaar af. Met het oog op  klimaatverandering ontstond het idee om een mobiel bezoekerscentrum over de Vlaams-Nederlandse Delta te realiseren: een mobiel Deltarium. Het Deltarium gaat rondreizen door de vijf provincies van de Schelde Delta. ‘We hopen zo aan te sluiten bij een brede doelgroep, van inwoners en bezoekers en jongeren tot bestuurders, beleidsmakers en het bedrijfsleven,’ vertelt Ronald. ‘De vraag is: wat gaan we doen nu de zeespiegel stijgt en zoute kwel op komt? We willen dit op een positieve manier brengen zodat er ook perspectief wordt getoond voor de toekomst. Visualisatie is dus een belangrijk onderdeel van het mobiele Deltarium.’ Hoewel het idee nu nog in het voortraject zit, is Ronald enthousiast. ‘Ik hoop dat we samen met de gebiedspartners de komende jaren hier mooie stappen in kunnen zetten.’ De Zuidwestelijke Delta is een van die partners.

Wil je meer weten? Kijk dan op de website van Geopark Schelde Delta.