Dat is de boodschap van deltacommissaris Peter Glas bij het Deltaprogramma 2023 dat minister Harbers van Infrastructuur en Waterstaat vandaag heeft aangeboden aan de Tweede Kamer. De Voorkeursstrategie Zuidwestelijke Delta maakt hiervan onderdeel uit. Deltacommissaris Peter Glas: ‘Vorige zomer werden Limburg en delen van Duitsland en België getroffen door extreme buien en overstromingen. Afgelopen zomer waren het de droogte en hitte die ons land en een groot deel van Europa parten speelden. Het klimaat verandert, en het gaat sneller dan we eerder hadden voorzien. De noodzaak om ons aan te passen aan de gevolgen van klimaatverandering wordt steeds groter.’

Aan de slag om de gevolgen van extreem weer op te vangen

De rapporten van het Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) en ook Nederlandse wetenschappelijke onderzoeken geven een steeds scherper beeld van de gevolgen van klimaatverandering. Met wereldwijd extreme buien, hittegolven, droogte, overstromingen en de stijging van de zeespiegel die ook voor de Nederlandse kust plaatsvindt. In zijn brief bij het Deltaprogramma 2023 meldt de deltacommissaris dat de betrokken partijen vaart moeten maken met de maatregelen zodat ook de komende generaties veilig en goed in Nederland kunnen blijven wonen en werken. ‘We hebben minder tijd om ons voor te bereiden, dus zeg ik tegen alle partijen: Ga aan de slag om de nu al zichtbare gevolgen van extreem weer op te vangen. En reserveer vanwege de versnelde zeespiegelstijging ook nu al ruimte voor toekomstige dijkversterkingen en waterberging.’

Extra inzet nodig

De deltacommissaris roept de betrokken overheden ook op om meer werk te maken van maatregelen om de maatschappelijke impact van extreem weer te beperken. ‘Een waterbom zoals vorig jaar in Limburg kan elk moment en overal in Nederland vallen. Nederland moet zich beter voorbereiden op dergelijke extreme gebeurtenissen met onvoorspelbare gevolgen.’ Volgens de deltacommissaris is er bijvoorbeeld extra inzet nodig om obstakels weg te nemen die het water onnodig ophouden, maar ook voor maatregelen voor vitale nutsvoorzieningen, zoals de levering van drinkwater en energie.

Verbind natuur-, landbouw- en woningbouwopgaven met klimaatadaptatie

In zijn brief bij het Deltaprogramma 2023 constateert de deltacommissaris dat er werk wordt gemaakt van het principe dat water en bodem sturend moeten zijn in de ruimtelijke ordening. Zodat de ruimtelijke plannen en ingrepen klimaatbestendig zijn en we eventuele overlast en schade niet afwentelen op toekomstige generaties. Om dit ook echt door te laten werken naar de praktijk is volgens hem een omslag nodig. ‘Daarom zeg ik tegen alle overheden en andere partijen die actief zijn in het ruimtelijke domein: verbind de opgaven voor natuur, duurzame landbouw en woningbouw met de opgave om Nederland klimaatadaptief te maken en neemt het water- en bodemsysteem als basis. De tijd van vrijblijvendheid is voorbij: ga het nu ook echt doen.’

Voorkeursstrategie Zuidwestelijke Delta: samen werken aan de ambitie binnen de regio

De Voorkeursstrategie Zuidwestelijke Delta is onderdeel van het Deltaprogramma 2023. Hierin staan onze ambities voor de regio en hoe we daaraan uitvoering willen geven. Samen met partners werken we al decennia lang aan het gezamenlijke doel: een veilige en klimaatbestendige, ecologisch veerkrachtige en economisch vitale Zuidwestelijke Delta. De uitgesproken ambitie om de eerste delta ter wereld te zijn die in 2050 is voorbereid op klimaatverandering, geeft een extra impuls. De ervaringen die zijn opgedaan via projecten, programma’s, pilots en living labs dragen hieraan volop bij. Per deelgebied wordt gewerkt aan een concreet beeld over de opgaven. En de komende vijf tot tien jaar schalen we alle ervaringen op naar de hele regio. Het Zuidwestelijke Delta-netwerk werkt steeds intensiever samen, en dat is ook nodig om met maatregelen proactief in te spelen op de klimaatverandering. De intensivering van deze samenwerking, de verdere uitwerking van de Gebiedsagenda Zuidwestelijke Delta 2050 en een sterk kennis- en innovatieprogramma zijn de bouwstenen om de ambitie waar te maken.

Meer weten?

Lees meer over de voortgang, aanpak en maatregelen in de Zuidwestelijke Delta in het online Deltaprogramma 2023 of op de gebiedspagina van de Zuidwestelijke Delta op de website van het Deltaprogramma. Verder kun je naast het complete Deltaprogramma 2023 de brochure ‘Hoofdlijnen Deltaprogramma’ bekijken. Deze brochure biedt een snelle blik op de hoofdlijnen van de voortgang.