De komende jaren ligt er een forse uitdaging om de doelstellingen voor waterveiligheid, zoetwaterbeschikbaarheid en ruimtelijke adaptatie in 2050 te halen. Het Deltaprogramma 2021 laat zien dat de koers die is ingezet de goede is, maar dat de uitvoering moet versnellen. Opeenvolgende jaren met perioden van droogte en hitte en vele hoosbuien bevestigen die noodzaak.

De belangrijkste punten in het herijkte Deltaprogramma zijn:

  • De uitvoering van de ingezette koers versnellen, om de doelen voor waterveiligheid, zoetwaterbeschikbaarheid en ruimtelijke adaptatie in 2050 te kunnen halen. Opeenvolgende jaren met perioden van droogte, hitte en vele hoosbuien bevestigen die noodzaak.
  • Het intensiever oppakken van het klimaatbestendig maken van vitale en kwetsbare functies.
  • Water sturend maken voor de keuzes in de ruimtelijke inrichting.
  • Extra geld beschikbaar voor zoetwater en wateroverlast.

Urgentie neemt toe

In de aanbiedingsbief van de deltacommissaris staat dat de urgentie van het werken aan waterveiligheid, zoetwaterbeschikbaarheid en ruimtelijke adaptatie toeneemt. Dit komt door het veranderend klimaat, maar ook doordat deze investeringen juist nu cruciaal zijn om onze economie duurzaam te stimuleren en de maatschappij weerbaarder te maken. ‘We hebben nog 30 jaar te gaan tot 2050, maar er is weinig tijd te verliezen, want de opgaven zijn groot’ aldus deltacommissaris Peter Glas. Hij roept alle keringbeheerders en betrokken partijen op om alles op alles te zetten om de doelen voor waterveiligheid te realiseren. Daarnaast doet hij het dringende verzoek aan het kabinet om te voorkomen dat de COVID19- crisis ertoe leidt dat het werk aan de delta stagneert door een eventueel gebrek aan financiën.

Meer weten?

Wil je meer weten? Bekijk het nieuwsbericht van de deltacommissaris, het complete Deltaprogramma 2021 of neem een kijkje op de vernieuwde website van het Nationaal Deltaprogramma, waaronder de Zuidwestelijke Delta pagina.

 

Ben je benieuwd naar de Voorkeursstrategie Zuidwestelijke Delta? Lees dan de Integrale Voorkeursstrategie Zuidwestelijke Delta van het Deltaprogramma 2021 en het achterliggende Synthesedocument Voorkeursstrategie Zuidwestelijke Delta.