Bijeenkomst Kennisagenda Zuidwestelijke Delta en Kennisprogramma Zeespiegelstijging op 20 mei

Zeespiegelstijging in de Zuidwestelijke Delta © Kentin Photography

Verder op weg naar een klimaatrobuuste Zuidwestelijke Delta

Op donderdag 20 mei organiseerden het programma Zuidwestelijke Delta en het Kennisprogramma Zeespiegelstijging van 10.00 tot 16.00 uur een online bijeenkomst over de Integrale Kennisagenda Zuidwestelijke Delta en het Kennisprogramma Zeespiegelstijging. Via deze pagina's en uitnodigingen die we verstuurden, kon je je hiervoor aanmelden!

Kennisontwikkeling

Kennisontwikkeling helpt ons op weg naar een klimaatrobuuste Zuidwestelijke Delta. Onze huidige strategie is in elk geval tot 2050 robuust, maar gezien de grote onzekerheden rond klimaatverandering daarna is het belangrijk na te denken over mogelijke oplossingsrichtingen voor de verdere toekomst. In de Gebiedsagenda Zuidwestelijke Delta 2050 en de Herijkte Voorkeursstrategie Zuidwestelijke Delta zijn al veel kennisvragen opgehaald. Het Kennisprogramma Zeespiegelstijging onderzoekt de effecten van de mogelijke zeespiegelstijging, evalueert tot welke stijging de huidige strategieën voldoen en verkent oplossingsrichtingen voor de langere termijn.

Integrale Kennisagenda Zuidwestelijke Delta 

In de Integrale Kennisagenda Zuidwestelijke Delta komen alle kennisvragen samen. Op 20 mei gingen we in gesprek met de Zuidwestelijke Delta-community over de effecten van zeespiegelstijging en mogelijke oplossingen voor onze regio en welke kennisvragen daarbij horen. Dat deden we in een informatief ochtendprogramma waarvoor iedereen die wil deelnemen zich kon aanmelden. In de middag organiseerden we verdiepende workshops per deelgebied. Hiervoor verstuurden we persoonlijke uitnodigingen naar de kennispartners die actief zijn in dat gebied, omdat er een beperkt aantal plekken was.

Plenaire presentaties en workshops

De online bijeenkomst bestond uit twee onderdelen. In het ochtendprogramma informeerden we de deelnemers over de Integrale Kennisagenda Zuidwestelijke Delta. Het Kennisprogramma Zeespiegelstijging, het programma Zuidwestelijke Delta en Deltares gaven inleidende presentaties.

 

Het middagprogramma bestond uit interactieve workshops. De workshops gingen per gebied een volgende slag maken met de kennisvragen die al zijn opgehaald. Ook werd nagedacht over mogelijke nieuwe strategieën en oplossingen voor de lange termijn binnen onze regio. We stuurden hiervoor persoonlijke uitnodigingen, omdat er een beperkt aantal plekken is.