Zuidwestelijke Delta © Kentin Photography

Paul de Beer, Manager Programma Zuidwestelijke Delta: ‘Alle belangstelling, energie, ideeën en zin om samen aan de slag te gaan inspireerden ons tot het idee een uitvraag te doen voor initiatieven rondom ruimtelijke ontwikkeling. Het gaat hierbij om initiatieven waarbij verschillende partners samenwerken en minimaal een gemeente is betrokken. Deze uitvraag maakt onderdeel uit van de concretisering van de Gebiedsagenda Zuidwestelijke Delta 2050. Hiervoor staan we als programma aan de lat, samen met onze partners. Ik ben heel benieuwd welke initiatieven zich aanmelden! Alle ideeën die ontwikkeld worden, zijn stappen om toe te werken naar onze ambitie. Die is helder: de Zuidwestelijke Delta vormt de eerste delta ter wereld die heeft uitgedacht, uitgewerkt én in gang gezet wat nodig is om in 2050 voorbereid te zijn op de gevolgen van klimaatverandering.’

Tegelijk met de uitvraag naar lokale initiatieven start de oproep van de twaalfde Eo Wijers Prijsvraag. Deze prijsvraag is op zoek naar vernieuwende visies op de toekomst van steden en landschappen met het oog op klimaatadaptatie en natuurverbetering. Vier regio’s doen mee in de strijd, waarvan Midden-Zeeland er een is. Beide trajecten helpen de Zuidwestelijke Delta in het proces om tot concrete oplossingen te komen. Wil je meer weten over de Eo Wijers Prijsvraag? Lees dan hier meer.

Initiatieven voor een klimaatbestendige Zuidwestelijke Delta

Een veilige en klimaatbestendige, ecologisch veerkrachtige en economisch vitale delta, dat is het hoofddoel van de Zuidwestelijke Delta. We zijn op zoek naar lokale initiatieven in het ruimtelijke domein die een bijdrage leveren aan dit doel. Het gaat om ontwikkelingen die door de Zuidwestelijke Delta kunnen worden versneld en verbreed binnen de regio. Bijvoorbeeld door kennis te delen met andere gemeentes over een pilot met kleinschalige natuurontwikkeling. In het initiatief willen we het spanningsveld tussen het hier en nu en de lange termijn terugzien. Een ander criterium is dat de ontwikkeling aansluit bij één of meer van de handelingsperspectieven uit de Gebiedsagenda.

In de ambitie van de Zuidwestelijke Delta zie je linksonder hoe we stapsgewijs de handelingsperspectieven invulling geven en concreet maken. Hiervoor ontwikkelen we scenario’s voor de lange termijn (tot 2050 en na 2050) en combineren die met actie in het hier en nu. Zo werken we toe naar het einddoel in 2050. De initiatieven zijn de acties van nu!

De handelingsperspectieven uit de Gebiedsagenda Zuidwestelijke Delta 2050 zijn:

  • Sterke en aantrekkelijke kust
  • Dynamische dijkzones
  • Vitaal polder- en krekenlandschap
  • Rijke platen, slikken en schorren
  • Gezonde en verbonden zeearmen

Hoe kun je meedoen en wat kun je verwachten?

Op de speciale pagina over de uitvraag vind je meer informatie over de uitvraag en wat de Zuidwestelijke Delta kan bieden, de criteria voor initiatieven, de planning en de online vragenlijst om je aan te melden. Je kunt jullie initiatief uiterlijk 25 november aanmelden. Het programmateam Zuidwestelijke Delta selecteert de initiatieven en het Gebiedsoverleg besluit welke vijf worden opgenomen in het werkprogramma Zuidwestelijke Delta 2023. Als jullie initiatief in het werkprogramma 2023 komt, gaat het programmateam jullie helpen met het versnellen en verbreden van dit initiatief. Ook bieden we de mogelijkheid externe ondersteuning in te huren, tot een maximum bedrag van € 15.000 per initiatief. Doel is dat jullie binnen één jaar een zichtbaar, van tevoren afgestemd, resultaat behalen. We starten het traject begin 2023, en in het voorjaar van 2024 worden de resultaten gepresenteerd. We zetten de platformfunctie en de communicatiekanalen van Zuidwestelijke Delta volop in om jullie initiatief te ondersteunen!

Voor de initiatieven die wel voldoen aan de criteria, maar niet in het werkprogramma komen, stemmen we in onderling overleg af welke bijdrage de Zuidwestelijke Delta alsnog kan leveren.

Heb je een vraag?

Heb je een vraag of wil je meer informatie over de uitvraag? Neem dan contact op met Alien Kok van het programmateam Zuidwestelijke Delta via secretariaat@zwdelta.nl of 06-52401405.