Roode Vaart heropend en bouw zoetwaterinlaat van start

Centrum Zevenbergen ©  Marcel Otterspeer

Sinds eind vorig jaar stroomt er na 50 jaar weer water door het centrum van Zevenbergen. In de afgelopen twee jaar verbond de gemeente Moerdijk de Roode Vaart Noord en Zuid met elkaar door een open watergedeelte (de haven) en een ruim driehonderd meter lange duiker te realiseren. Naast het heropenen van de haven in Zevenbergen is waterschap Brabantse Delta inmiddels gestart met de bouw van een zoetwaterinlaat aan het Hollandsch Diep.

Het openen van de haven in december 2020 was een belangrijke mijlpaal. Via openingen in de deuren van de bestaande sluis Roode Vaart kan water worden ingelaten voor de West-Brabantse polders. Het project is echter nog niet af. In tijden van watertekort moeten we veel meer water uit de grote rivieren naar West-Brabant kunnen sturen. Hiervoor bouwt waterschap Brabantse Delta direct naast de sluis Roode Vaart in Moerdijk een zoetwaterinlaat. Op 15 april startte het waterschap met de bouw. De inlaatvoorziening is naar verwachting in 2022 klaar.

Hollandsch Diep

3,5 duizend liter per seconde

Via dit inlaatkanaal kan straks meer dan 3,5 duizend liter per seconde uit het Hollandsch Diep naar de Roode Vaart Noord (onder vrij verval) worden ingelaten en worden gebruikt voor natuur, landbouw en recreatie in West-Brabant. Daarmee kan in droge jaren als 2018 in de piekwatervraag van de polders worden voorzien. Bij lage waterstanden op het Hollandsch Diep wordt een gemaal ingezet om het water op te pompen.

Centrum Zevenbergen ©  Marcel Otterspeer

 

Inspelen op klimaatverandering

De heropening van de Roode Vaart is een win-winsituatie op alle fronten. Het stadshart van Zevenbergen heeft door de komst van de haven zijn ziel en sfeer terug. Volgens loco-dijkgraaf Niels Mureau van waterschap Brabantse Delta zijn regionale partijen een mooie samenwerking aangegaan op het grensvlak van water en stedelijke ontwikkeling. 'We kiezen vol overtuiging voor een zoetwatervoorziening, die ook op de langere termijn de zoetwaterbeschikbaarheid in de Zuidwestelijke Delta op orde kan houden. Met de aanleg van de nieuwe zoetwaterinlaat bij de Roode Vaart realiseren we een belangrijke tweede zoetwaterkraan voor heel West-Brabant. We spelen hiermee in op klimaatverandering en leveren een belangrijke bijdrage aan een robuust watersysteem.'

Hoe ziet de zoetwaterinlaat eruit?

De zoetwaterinlaat bestaat voor het grootste deel uit een gemaal (een grote pomp) en een inlaatkanaal. Het inlaatkanaal komt naast de sluis Roode Vaart te liggen. Het water stoomt straks vanuit de grote rivier Hollandsch Diep via het kanaal door de dijk door naar de Roode Vaart. Staat het water in het Hollandsch Diep hoger dan in de Roode Vaart? Dan stroomt het water energiezuinig door de zwaartekracht van hoog naar laag (onder vrij verval). Staat het water in het Hollandsch Diep laag? Dan stuwt het gemaal het water omhoog. De zoetwaterinlaat moet robuust en sterk zijn, met relatief eenvoudige uitbouwmogelijkheden naar 10 kubieke meter water per seconde.