Inspirerende platformbijeenkomst Innovatie!

Ondanks de temperaturen die steeds verder opliepen, gingen op 12 juli bijna negentig ondernemers, bestuurders, beleidsmakers, onderzoekers en ontwerpers in het Topshuis op Neeltje Jans met elkaar in gesprek over innovaties in de Zuidwestelijke Delta. We kijken terug op een hele inspirerende eerste platformbijeenkomst Innovatie! En kregen veel enthousiaste reacties van de deelnemers.

Met Cees Anton de Vries als dagvoorzitter introduceerden Paul de Beer, Manager Programma Zuidwestelijke Delta en Jan Bonjer, dijkgraaf van Waterschap Hollandse Delta, het centrale thema: hoe kunnen innovaties bijdragen aan de ambitie om in 2050 de eerste klimaatbestendige regio ter wereld te zijn? ‘Laten we de mouwen opstropen en vanuit een gevoel van urgentie samen aan de slag. Op deze prachtige plek en monument van het verleden maken we vandaag, samen met ondernemers, de volgende stap als begin van onze toekomst. We hebben geen tijd te verliezen!’

Laten we de mouwen opstropen en vanuit een gevoel van urgentie samen aan de slag.

Inspirerende innovaties via 10 Pecha Kucha’s

10 ondernemers namen de deelnemers via Pecha Kucha’s mee in hun inspirerende innovaties die bijdragen aan een toekomstbestendige Zuidwestelijke Delta. Van de inzet van mammoetgras en hergebruik van afvalwater tot circulair en biobased beklede gevels en het opwerken van sediment tot bouwproducten. Hun oproep: om te versnellen, hebben we partners nodig. Cees Anton riep het publiek op om een match te maken. De eerste geïnteresseerden meldden zich! Al met al volop stof om over na te praten. Dat werd dan ook volop gedaan op de markt waar de ondernemers zich presenteerden.

Workshoprondes

De uitspraak van Albert Einstein “als je doet wat je deed, dan krijg je wat je hebt”, lag aan de basis van de vier workshops tijdens de platformbijeenkomst. In twee rondes volgden de deelnemers elk twee workshops. Naast de technische innovaties uit de Pecha Kucha’s, is het de uitdaging om die kennis op een andere manier in te zetten in bestaande processen. De inleiders van de workshops benaderden dit thema allemaal vanuit een eigen invalshoek.

Panel als podcast

In de paneldiscussie gingen drie jonge ondernemers en drie bestuurders en directeuren met elkaar in gesprek. Dat deden zij onder leiding van Cees Anton in de vorm van een podcast. Het gesprek ging over het naleven van je dromen en je passie, de jonge generatie die graag wil kiezen voor duurzaam ondernemen, de wens om met innovaties te kunnen experimenteren, hoe belangrijk het is om te denken in kansen en mogelijkheden en dat we hierin innovatief moeten samenwerken.

Leef je bij samenwerken met veel partijen echt in in de ander, daar zit de winst.

Keynote van Diederik Jekel

We sloten de bijeenkomst af met een keynote van Diederik Jekel, waarin hij als belangrijkste inzicht meegaf: ‘Techniek en innovatie zijn er volop, maar hoe zorg je er samen voor dat je die ook echt in de praktijk brengt? Leef je bij samenwerken met veel partijen echt in in de ander, daar zit de winst.’

Wil je meer informatie over de Pecha Kucha’s en de workshops of de podcast terugluisteren? Klik dan hierboven op de buttons in het menu van deze terugblik!

Pecha Kucha's

Op de platformbijeenkomst Innovatie vertelden 10 inspirerende ondernemers aan de hand van een Pecha Kucha over hun innovaties die bijdragen aan een toekomstbestendige delta. Lees hieronder meer over de onderwerpen en sprekers en bekijk de visuals van alle verhalen!

Hans Quint, Abemec/BB Leap

Pecha Kucha 1: Precisielandbouw heeft de toekomst

Hans Quint, Abemec/BB Leap
Meer opbrengst met minder handen en duurzame verbetering van de bodem en biodiversiteit vragen om innovatie en samenwerking. Hoe kunnen we de mogelijkheden optimaal ontwikkelen en inzetten?

Michel Oldenburg, Dutch Plantforce

Pecha Kucha 2: Zet mammoetgras in voor het vastleggen van koolstofdioxide en water en de productie van bouwmaterialen

Michel Oldenburg, Dutch Plantforce
Hoe kunnen we vraag en aanbod stimuleren ondanks een onzekere opbrengst en een onzekere markt?

Chantal Verlinde, PureBlue Water

Pecha Kucha 3: Van afvalwater naar herbruikbare bron

Chantal Verlinde, PureBlue Water
Hoe kunnen we van afvalwater een hernieuwbare bron maken en dit inzetten op de plaatsen waar dat het hardst nodig is?

Alexander Hooijmaaijers, Martens/Kerloc

Pecha Kucha 4: Gevels bekleed je 100% circulair en biobased

Alexander Hooijmaaijers, Martens/Kerloc
De transitie naar circulaire en biobased materialen betekent vallen en weer opstaan. Hoe produceren we voldoende grondstoffen en hoe introduceren we het op de markt?

Peter Scheijgrond, Koepelorganisatie EWA – Energie uit Water

Pecha Kucha 5: Van water krijg je energie!

Peter Scheijgrond, Koepelorganisatie EWA – Energie uit Water
De Noordzee staat aan het begin van een exponentiële groei op het gebied van hernieuwbare energieopwekking. Naast nieuwe offshore windparken, kunnen deze binnenkort ook worden aangevuld met offshore drijvende zonne-energie en golf- en getijdenenergie. De route naar meervoudig gebruik begint met projecten dichterbij kust in havens, dammen en doorlaten en bij eilanden.

Tom van der Meer, akkerbouwer, samenwerking met Coroos

Pecha Kucha 6: Frisse blik op zoetwatervoorziening

Tom van der Meer, akkerbouwer, samenwerking met Coroos
Verstrekking gezuiverd afvalwater door conservenfabrikant aan boerende buren in de Zuidwestelijke Delta.

Pecha Kucha 7: Pompen of verzuipen

Paul Schut, Deltapomp
Wanneer wij met stijgende zeespiegel willen doorgaan met onze landsinrichting op basis van polders, hebben wij pompen nodig die een groot debiet en een aantal meters opvoerhoogte moeten kunnen leveren. Met bestaande pompen lopen we tegen een maximum debiet aan. Ook worden de kosten van verdere schaalvergroting te hoog. De Deltapomp is ontworpen als groot-debiet-pomp die een relatief lage CAPEX heeft. Een varende versie zou de toepassing verbreden naar rampenbestrijding en geschikt zijn voor het leegpompen van nieuwe polders wereldwijd. Het basisontwerp is gevalideerd middels CFD-technieken en werktuigbouwkundig ontwerpDeltapomp is op zoek naar een licentie partner.

Ewoud Volbeda, Netics

Pecha Kucha 8: Van sediment naar zeewering

Ewoud Volbeda, Netics
Met de kennis en kunde om ‘waardeloze ’baggerspecie te stabiliseren tot bouwmaterialen is het mogelijk om innovatieve waterkeringen, golfbrekers, dammen, oevers, dijken en eilanden te bouwen. Hoe vertalen we de kennis naar de markt en verduurzamen we onze productie?

Mark den Dubbelden, Dutch Water Tech

Pecha Kucha 9: Planten bestrijd je met planten

Mark den Dubbelden, Dutch Water Tech
Eutrofiëring is mondiaal het grootste probleem op het gebied van waterkwaliteit. Dit leidt tot bloei van blauwalgen en bedreigt de volksgezondheid. Hoe zetten we micro-organismen in om verbetering te realiseren en wie draagt de kosten?

Ivar van Dorst, Ekoto

Pecha Kucha 10: Biologische teelt leidt tot gezond ecosysteem

Ivar van Dorst, Ekoto
Ekoto doet onderzoek naar vitale en gezonde teelten alsmede klimaat adaptieve teelten. Hoe verhoog je biodiversiteit en daarmee de weerbaarheid van het ecosysteem?

Workshops

In twee rondes volgden de deelnemers elk twee workshops. Naast de technische innovaties uit de Pecha Kucha’s, is het de uitdaging om die kennis op een andere manier in te zetten in bestaande processen. De inleiders van de workshops benaderden dit thema allemaal vanuit een eigen invalshoek.

Workshop 1: Innoveren! Hoe investeringsgelden te vinden en te beheren?

Nina Bresser, Evers + Manders Subsidieadviseurs

Nina Bresser kiest met de subsidiebenadering van Evers + Manders Subsidieadviseurs heel nadrukkelijk voor samenwerking met een brancheorganisatie. Op het vlak van water is dat het Netherlands Water Partnership (NWP). Hierdoor ontstaat specialisatie en kennis van de sector en relevante subsidietrajecten.

Presentatie

Workshop 2: Maatschappelijke transitie dwingt tot innovatie!

Lars Kool, Urban Mobility Systems en Pol van de Rest, waterschap Scheldestromen

Lars Kool legt de lat hoog. Hij kiest ervoor om samen met de wetgever nu al te anticiperen op relevante ontwikkelingen. En daarbij onderzoekt hij oplossingen voor verschillende sectoren. Startend vanuit de techniek neemt hij ondernemers en overheden mee om te bouwen aan de duurzame wereld van morgen.

Pol van de Rest: ‘Ik vond het erg leuk om de ervaringen en successen van ons project dijkversterking Hansweert op het gebied van emissieloos bouwen te delen met een groep inspirerende personen met allemaal dezelfde drive voor innovatie en zero emissie-ambities. Maatschappelijke transitie lukt alleen als verschillende partijen echt gaan samenwerken en hetzelfde doel voor ogen hebben.’

Presentatie

Workshop 3: Hoe verhouden de overlappende belangen bij innovatie? De kracht van netwerksturing!

Geert Kooistra, European Regional Affairs Consultants

Geert Kooistra gaf met recht een presentatie op niveau. Met twee maal twintig mensen praatte hij op een heel bijzondere locatie in de Delta. Het dak van het Ir. J.W. Topshuis met uitzicht over één van de meest innovatieve bouwwerken van Nederland, de Oosterscheldekering. Met als thema: het realiseren van verandering door netwerksturing en programmatisch werken. Vanuit verschillende perspectieven kwamen er veel voor iedereen herkenbare vraagstukken op tafel.

Geert: ‘De bijzondere setting droeg misschien wel extra bij aan de opbrengst van de workshops. Er werden veel mooie verhalen verteld en iedereen stond open voor elkaars ervaringen. Ik zou de workshop zo weer organiseren!’

Presentatie en boek

Workshop 4: Groene Cirkels in de praktijk: hoe zet je een duurzame keten op?

Hens Gunneman, Farm Frites

Hens Gunneman presenteerde de werkwijze van de Groene Cirkels: vanuit complementaire cirkels bouwen aan een gezamenlijke ambitie voor ondernemers, overheden en onderwijs- en onderzoeksinstellingen. Dat vergt inlevingsvermogen, respect voor elkaars do’s en dont’s en timing en vooral de ambitie om het gestelde doel te halen en elkaar te ondersteunen op die uitdagende weg. Al met al een andere manier van samenwerking.

Hens: ‘Met plezier heb ik mijn ervaringen gedeeld over hoe het is om te werken in een Groene Cirkels-verband. Er ontstonden goede discussies en inzichten die mij ook weer verder helpen in de verduurzaming van Farm Frites. Verduurzamen doe je immers niet alleen!’

Presentatie

Paneldiscussie

In de paneldiscussie gingen drie jonge ondernemers en drie bestuurders en directeuren met elkaar in gesprek. Dat deden zij onder leiding van Cees Anton de Vries in de vorm van een podcast. Het gesprek ging over het naleven van je dromen en je passie, de jonge generatie die graag wil kiezen voor duurzaam ondernemen, de wens om met innovaties te kunnen experimenteren, hoe belangrijk het is om te denken in kansen en mogelijkheden en dat we hierin innovatief moeten samenwerken.

Het panel bestond uit:

  • Lisanne van Oosterhoud, van de Jonge Klimaatbeweging en FME
  • Chantal Verlinde, van Jong Management Zeeuws-Vlaanderen en PureBlue Water
  • Roland Rutten, van 2R Enterprises
  • Anita Pijpelink, gedeputeerde van Provincie Zeeland en lid van het Gebiedsoverleg Zuidwestelijke Delta
  • Gert van Kralingen, lid Dagelijks Bestuur waterschap Scheldestromen
  • Mieke Ohm, waarnemend Directeur Netwerkontwikkeling Rijkswaterstaat Zee en Delta