Platformbijeenkomst Innovatie op dinsdag 12 juli

Op dinsdag 12 juli organiseren we een platformbijeenkomst over innovatie in de Zuidwestelijke Delta. Via 10 Pecha Kucha’s van ondernemers, twee workshoprondes, een paneldiscussie en een keynote van wetenschapsjournalist Diederik Jekel gaan we met elkaar in gesprek over hoe innovaties kunnen bijdragen aan een klimaatbestendige Zuidwestelijke Delta. Het programma duurt van 15.30 uur tot 21.30 uur. De bijeenkomst vindt plaats in het Topshuis in Vrouwenpolder.

Meld je aan en geef door welke workshops je wil volgen!

De Zuidwestelijke Delta kent volop uitdagingen met het oog op het veranderende klimaat. Innovaties spelen een belangrijke rol hoe om te gaan met de gevolgen van klimaatverandering en hoe deze af te remmen. Goede en snelle koppeling van vraag en aanbod is hierbij essentieel. Dat lijkt logisch, maar blijkt in de praktijk niet zo eenvoudig. Complexiteit van de vraag, cultuur, bestuur, maatschappij, wet- en regelgeving en een gebrek aan gevoel van urgentie zijn hiervan belangrijke oorzaken.

Vraag en aanbod

De platformbijeenkomst Innovatie brengt vraag en aanbod bij elkaar op het gebied van klimaatadaptatie. Best practices en innovatieve technische en ruimtelijke oplossingen van binnen en buiten de Zuidwestelijke Delta krijgen een podium. Ook is er ruimte voor het gesprek over urgentiebesef en systeemtransformatie. Organisatorische, zowel binnen instanties als met bedrijven,  en maatschappelijke innovatie zijn nodig voor de noodzakelijke versnelling. Alleen dan kunnen we vraag en aanbod daadwerkelijk aan elkaar koppelen. En komen we samen tot klimaatrobuuste oplossingen voor onze regio. Dat is pas écht innovatie!

We hopen je 12 juli te ontmoeten!

Platformbijeenkomsten

De platformbijeenkomst Innovatie is de derde bijeenkomst in de serie platformbijeenkomsten die we dit jaar organiseren. Hiervoor nodigen we graag iedereen uit die mee wil denken over de Zuidwestelijke Delta als klimaatbestendige regio.

Programma

15.00 uur: Inloop
15.30 uur: De vitale toekomst van de Zuidwestelijke Delta door Paul de Beer, Manager Programma Zuidwestelijke Delta en Jan Bonjer, dijkgraaf waterschap Hollandse Delta
15.40 uur: Pecha Kucha’s (korte creatieve presentaties) van ondernemers
17.30 uur: Match ‘n’ market met de ondernemers en walking dinner
19.00 uur: Twee workshoprondes, met als onderwerpen:

  • Innoveren! Hoe investeringsgelden te vinden en te beheren?
  • Maatschappelijke transitie dwingt tot innovatie!
  • Hoe verhouden de overlappende belangen bij innovatie? De kracht van netwerksturing!
  • Groene Cirkels in de praktijk: hoe zet je een duurzame keten op?

20.10 uur: Paneldiscussie onder leiding van dagvoorzitter Cees Anton de Vries, met de volgende panelleden:

  • Anita Pijpelink, gedeputeerde van Provincie Zeeland en lid van het Gebiedsoverleg Zuidwestelijke Delta
  • Gert van Kralingen, lid Dagelijks Bestuur waterschap Scheldestromen
  • Mieke Ohm, waarnemend Directeur Netwerkontwikkeling Rijkswaterstaat Zee en Delta
  • Lisanne van Oosterhoud, van de Jonge Klimaatbeweging en FME
  • Chantal Verlinde, van Jong Management Zeeuws-Vlaanderen en PureBlue Water
  • Roland Rutten, van 2R Enterprises

21.00 uur: Keynotespeaker Diederik Jekel: ‘Hoogste tijd voor echte kleren voor de keizer!’
21.30 uur: Afsluiting en netwerken

Onder leiding van dagvoorzitter Cees Anton de Vries gaat het panel in gesprek over vragen als: ontbreekt het aan innovatieve snelheid door een gebrek aan gevoel van urgentie? Welke invloed heeft het uitblijven van systeemtransformatie aan die snelheid? Zorgen organisatorische en maatschappelijke innovatie voor versnelling van technische en ruimtelijke innovaties?

Op de platformbijeenkomst Innovatie vertellen 10 inspirerende ondernemers aan de hand van een Pecha Kucha over hun innovaties die bijdragen aan een toekomstbestendige delta. Dat doen ze in het eerste plenaire deel van 15.30 – 17.30 uur. Ook presenteren zij zich op de Match ’n market vanaf 17.30 uur. Lees hieronder meer over de onderwerpen en sprekers!

Pecha Kucha 1: Precisielandbouw heeft de toekomst
Hans Quint, Abemec/BB Leap
Meer opbrengst met minder handen en duurzame verbetering van de bodem en biodiversiteit vragen om innovatie en samenwerking. Hoe kunnen we de mogelijkheden optimaal ontwikkelen en inzetten?

Pecha Kucha 2: Zet mammoetgras in voor het vastleggen van koolstofdioxide en water en de productie van bouwmaterialen
Michel Oldenburg, Dutch Plantforce
Hoe kunnen we vraag en aanbod stimuleren ondanks een onzekere opbrengst en een onzekere markt?

Pecha Kucha 3: Van afvalwater naar herbruikbare bron
Chantal Verlinde, PureBlue Water
Hoe kunnen we van afvalwater een hernieuwbare bron maken en dit inzetten op de plaatsen waar dat het hardst nodig is?

Pecha Kucha 4: Gevels bekleed je 100% circulair en biobased
Alexander Hooijmaaijers, Martens/Kerloc
De transitie naar circulaire en biobased materialen betekent vallen en weer opstaan. Hoe produceren we voldoende grondstoffen en hoe introduceren we het op de markt?

Pecha Kucha 5: Van water krijg je energie!
Peter Scheijgrond, Koepelorganisatie EWA – Energie uit Water
De Noordzee staat aan het begin van een exponentiële groei op het gebied van hernieuwbare energieopwekking. Naast nieuwe offshore windparken, kunnen deze binnenkort ook worden aangevuld met offshore drijvende zonne-energie en golf- en getijdenenergie. De route naar meervoudig gebruik begint met projecten dichterbij kust in havens, dammen en doorlaten en bij eilanden.

Pecha Kucha 6: Frisse blik op zoetwatervoorziening
Tom van der Meer, akkerbouwer, samenwerking met Coroos
Verstrekking gezuiverd afvalwater door conservenfabrikant aan boerende buren in de Zuidwestelijke Delta.

Pecha Kucha 7: Pompen of verzuipen
Paul Schut, Deltapomp
Wanneer wij met stijgende zeespiegel willen doorgaan met onze landsinrichting op basis van polders, hebben wij pompen nodig die een groot debiet en een aantal meters opvoerhoogte moeten kunnen leveren. Met bestaande pompen lopen we tegen een maximum debiet aan. Ook worden de kosten van verdere schaalvergroting te hoog. De Deltapomp is ontworpen als groot-debiet-pomp die een relatief lage CAPEX heeft. Een varende versie zou de toepassing verbreden naar rampenbestrijding en geschikt zijn voor het leegpompen van nieuwe polders wereldwijd. Het basisontwerp is gevalideerd middels CFD-technieken en werktuigbouwkundig ontwerp. Deltapomp is op zoek naar een licentie partner.

Pecha Kucha 8: Van sediment naar zeewering
Ewoud Volbeda, Netics
Met de kennis en kunde om ‘waardeloze ’baggerspecie te stabiliseren tot bouwmaterialen is het mogelijk om innovatieve waterkeringen, golfbrekers, dammen, oevers, dijken en eilanden te bouwen. Hoe vertalen we de kennis naar de markt en verduurzamen we onze productie?

Pecha Kucha 9: Planten bestrijd je met planten
Mark den Dubbelden, Dutch Water Tech
Eutrofiëring is mondiaal het grootste probleem op het gebied van waterkwaliteit. Dit leidt tot bloei van blauwalgen en bedreigt de volksgezondheid. Hoe zetten we micro-organismen in om verbetering te realiseren en wie draagt de kosten?

Pecha Kucha 10: Biologische teelt leidt tot gezond ecosysteem
Ivar van Dorst, Ekoto
Ekoto doet onderzoek naar vitale en gezonde teelten alsmede klimaat adaptieve teelten. Hoe verhoog je biodiversiteit en daarmee de weerbaarheid van het ecosysteem?

Van 19.00 tot 20.00 uur vinden twee workshoprondes plaats. In het aanmeldformulier kun je aangeven naar welke workshops je voorkeur uitgaat. Op de bijeenkomst hoor je voor welke workshops je bent ingedeeld. Lees hieronder meer over de workshops en de sprekers.

Workshop 1: Innoveren! Hoe investeringsgelden te vinden en te beheren?
Nina Bresser, EM Consult

Workshop 2: Maatschappelijke transitie dwingt tot innovatie!
Lars Kool, Urban Mobility Systems en Pol van Rest, waterschap Scheldestromen

Workshop 3: Hoe verhouden de overlappende belangen bij innovatie? De kracht van netwerksturing!
Geert Kooistra, European Regional Affairs Consultants

Workshop 4: Groene Cirkels in de praktijk: hoe zet je een duurzame keten op?
Hens Gunneman, Farm Frites

Diederik Jekel - Zuidwestelijke Delta

Keynote speaker Diederik Jekel

Wetenschapsjournalist Diederik Jekel sluit de platformbijeenkomst Innovatie om 21.00 uur af met zijn keynote ‘Hoogste tijd voor echte kleren voor de keizer!’ Diederik is bekend van televisie en als gastspreker bij uiteenlopende evenementen. In zijn keynote roept hij op: trek lering uit de lessen van de wetenschap. Denk bijvoorbeeld aan het IPCC-rapport en het Klimaatakkoord van Parijs. Ga vandaag (en niet morgen) integraal en op een innovatieve manier met elkaar aan het werk.

Begrijpbaar
Begrijpbaar is een combinatie van begrijpelijk en grijpbaar. Dat is het streven van Diederik Jekel met wetenschappelijke presentaties, teksten en beelden. Hij is afgestudeerd natuurkundige en werkzaam als wetenschapsjournalist. Verder is hij gastdocent aan de VU Amsterdam en de Universiteit Twente en spreekt hij voor bedrijven en overheden. En wordt veel gevraagd als gastpresentator voor evenementen zoals Museumnacht, Lowlands, De Wereld Draait Buiten, kinderlezingen, docentenworkshops en managementcongressen.

Let op, in verband met de beveiliging van het Topshuis is het niet mogelijk zonder toegangsbewijs naar het Topshuis te komen. Deze heb je gekregen als je je hebt aangemeld.

Topshuis

Locatie

Topshuis
Dijkgraaf A.M. Gelukweg 1
4354 RA Vrouwenpolder

Het is niet meer mogelijk je aan te melden voor deze bijeenkomst