Platformbijeenkomst Kennisprogramma Zeespiegelstijging

Op dinsdag 14 juni organiseren we in samenwerking met het Kennisprogramma Zeespiegelstijging de eerste platformbijeenkomst van dit jaar. Voor deze bijeenkomst nodigen we graag iedereen uit die mee wil denken over de Zuidwestelijke Delta als klimaatbestendige regio. De dag op 14 juni bestaat uit een ochtendprogramma van 9.30 – 12.00 uur en een werksessie (op persoonlijke uitnodiging) van 13.00 – 16.00 uur. We nodigen je van harte uit voor het ochtendprogramma. Meld je nu aan!

De bijeenkomst is het vervolg van de bijeenkomst op 20 mei vorig jaar over het Kennisprogramma Zeespiegelstijging en de Integrale Kennisagenda Zuidwestelijke Delta.

Aanmelden kan tot uiterlijk donderdag 9 juni.

Ochtendprogramma

We blikken tijdens het ochtendprogramma terug op de ontwikkelingen van het afgelopen jaar. Welke stappen zijn er gezet in de aanpak en methodiek van de Integrale Kennisagenda Zuidwestelijke Delta? Wat is er gebeurd rondom het Kennisprogramma Zeespiegelstijging en wat zijn de plannen voor de komende periode? Hierbij gaat het in het bijzonder over spoor II ‘Systeemverkenningen’, waarbij we inzoomen op het thema ‘zandige kust’ en het te ontwikkelen duidingskader en spoor IV ‘Lange termijn opties’. Tenslotte is er aandacht voor de recente onderzoeksresultaten van Deltares in het Kennisprogramma Zeespiegelstijging. In alle onderdelen staan we ook stil bij de plannen en planning voor de komende 12 maanden.

Werksessie in de middag

In de middag gaan we in het kader van spoor IV met experts (op persoonlijke uitnodiging) in een werksessie aan de slag met concrete lange termijn oplossingsrichtingen hoe we ons kunnen voorbereiden op klimaatverandering en zeespiegelstijging.

We hopen je 14 juni te ontmoeten!

Ochtendprogramma (voor alle belangstellenden)

 • 09.30 uur: Inloop
 • 10.00 uur: Welkom door Paul de Beer, Manager Programma Zuidwestelijke Delta
 • 10.15 uur: Integrale Kennisagenda Zuidwestelijke Delta, door Simon Brasser en Arno Nolte
 • 10.30 uur: Presentatie Kennisprogramma Zeespiegelstijging Spoor II ‘Systeemverkenningen’, door Judith Litjens, Vincent Beijk en Carola van Gelder
 • 11.00 uur: Presentatie Kennisprogramma Zeespiegelstijging Spoor IV ‘Lange termijn opties’, door Jos van Alphen
 • 11.30 uur: Overzicht recente onderzoeksresultaten Deltares in het Kennisprogramma Zeespiegelstijging, door Arno Nolte
 • 11.50 uur: Afsluiting ochtendprogramma
 • 12.00 uur: Lunch

Middagprogramma (alleen op uitnodiging)

Spoor IV van het Kennisprogramma Zeespiegelstijging verkent de handelsperspectieven voor de verre toekomst. Hierbij is het belangrijk om inzicht te krijgen in hoe de lange termijn oplossingsrichtingen er gebiedsspecifiek uit zien en welke kansen en dilemma’s met transities en opgaven er in een gebied zijn. Samen met watersysteemexperts gaan we aan de slag met lange termijn oplossingsrichtingen voor de Zuidwestelijke Delta bij een zeespiegelstijging van meer dan twee meter in 2100.

Vier oplossingsrichtingen

Het doel van de werksessie is het ontwikkelen van een gedragen en concreet beeld van de vier verschillende oplossingsrichtingen (beschermen open, beschermen gesloten, zeewaarts en meebewegen). Voor iedere oplossingsrichting bespreken we concrete bouwstenen en brengen ze in kaart gebracht. Hiermee ontstaat een eenduidig beeld van de watersysteemopgaven voor de Zuidwestelijke Delta gerelateerd aan zeespiegelstijging. Deze beelden vormen het kader voor de vervolgsessies die we dit najaar organiseren. Uiteindelijk bestaat de opbrengst van deze werksessies in 2023 uit regionaal uitgewerkte oplossingsrichtingen voor de lange termijn.Voor deelname aan deze werksessie is specifieke technische kennis nodig. Daarnaast is er beperkt deelnameruimte in de interactieve werkvorm. Het middagprogramma is daarom alleen bij te wonen op uitnodiging.

Voor deelname aan deze werksessie is specifieke technische kennis nodig. Daarnaast is er beperkt deelnameruimte in de interactieve werkvorm. Het middagprogramma is daarom alleen bij te wonen op uitnodiging.

Middagprogramma in tijden

 • 13.00 uur:  Start middagprogramma, welkom en algemene introductie proces
 • 13.30 uur:  Werksessie met diverse parallelsessies: hoe zien de oplossingsrichtingen eruit voor dit gebied?
 • 14.45 uur:  Pauze
 • 15.00 uur:  Delen van de resultaten uit de parallelsessies
 • 15.45 uur:  Vervolg
 • 16.00 uur:  Afsluiting en netwerkborrel

Locatie

Theater-Restaurant De Koepoort (Stadsschouwburg Middelburg)
Molenwater 99
4331 SG Middelburg

Je kunt je niet meer aanmelden voor dit evenement

Bekijk hier de uitzending van het ochtendprogramma terug!