Optimalisatie Brielse Meer

Brielse Meer

Ook in de toekomst voldoende schoon water in het Brielse Meer, dat is het doel van de optimalisatie.

Goed gebruikmaken van zoet water

Op de grens van de Zuidwestelijke Delta ligt het Brielse Meer. Het water van het Brielse Meer en de Bernisse zorgt voor zoet water voor de waterpeilen en landbouw op Voorne-Putten, de waterpeilen en de tuinders in het Westland en de industrie in het Europoort/Botlek gebied. Met het project “Optimalisatie Brielse Meer” investeert waterschap Hollandse Delta, samen met het Hoogheemraadschap van Delfland en het Havenbedrijf Rotterdam NV, in maatregelen voor een robuuster en klimaatbestendiger zoetwatervoorziening van het Brielse Meer.

Veel gebruikers

Het zoete water van het Brielse Meer kent veel gebruikers. Zo gebruiken boeren op Voorne-Putten het voor hun akkers. De tuinbouw in het Westland gebruikt het water in de kassen, de industrie van de Rotterdamse haven gebruikt het als koelwater en inwoners en toeristen gebruiken het water voor recreatie. Daarom is het belangrijk dat de zoetwaterbron beschikbaar blijft, ook als de effecten van klimaatverandering groter worden.

Optimaal gebruik

Om het zoete water optimaal te gebruiken en te verdelen, past waterschap Hollandse Delta dertien inlaten aan. Deze geautomatiseerde inlaten geleiden water uit het Brielse meer naar de polders. Ook de duikers in het meer worden vernieuwd zodat ze weer voldoen aan de huidige normen. Bovendien ontstaat er bij Spijkenisse een extra punt om zoetwater in te laten op het Brielse Meer. Zo krijgt waterschap Hollandse Delta meer controle over het zoete water in het Brielse Meer.

Meer informatie

Kijk voor meer informatie over dit project op: