De afgelopen jaren en met name de laatste twee droge zomers maakten duidelijk dat het leveren van voldoende zoet water niet altijd vanzelfsprekend is. Daarom werkten de drie partijen samen een pakket maatregelen uit om de zoetwatervoorziening uit de belangrijke zoetwaterbron het Brielse Meer verder te verbeteren. We vroegen Cees Jongejan, beleidsadviseur van waterschap Hollandse Delta, om een toelichting.

Inlaatsluis Spijkenisse © Waterschap Hollandse Delta

Optimaal gebruik, beheer en verdeling van zoetwater in de toekomst

‘Met het project “Optimalisatie zoetwatervoorziening Brielse Meer” zorgen we ervoor dat het gebruik, het beheer en de verdeling van zoetwater ook in de toekomst optimaal blijven functioneren,’ vertelt Cees. ‘Daarom passen we de komende tijd onder meer dertien inlaten aan, waarmee water uit het Brielse Meer naar de polders wordt geleid. Ook automatiseren we deze. Daarnaast vernieuwen we een aantal duikers, zodat ze weer aan de huidige normen op het gebied van veiligheid en capaciteit voldoen. De inlaatsluis bij Spijkenisse wordt opnieuw in gebruik genomen en ook meteen geautomatiseerd, zodat we deze gemakkelijker en efficiënter kunnen bedienen. Bovendien ontstaat er zo, naast het huidige inlaatpunt bij de Bernisse, een extra punt om zoetwater in te laten op het Brielse Meer. We gaan ook meten hoe we op de meest efficiënte wijze geautomatiseerd zoetwater kunnen inlaten, en op welke momenten dat moet gebeuren. Die momenten noemen we “inlaatvensters”.’

Deltaprogramma Zoetwater

Waterschap Hollandse Delta vroeg voor dit project samen het Hoogheemraadschap van Delfland en het Havenbedrijf Rotterdam subsidie aan bij het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW). IenW verstrekte deze bijdrage vanuit het Deltafonds in het kader van de eerste fase van het Deltaprogramma Zoetwater. Cees geeft aan: ‘Met deze bijdrage onderstreept het ministerie dat dit project van groot belang is. Ook alle partners dragen bij.’

Goede afstemming

Het project “Optimalisatie zoetwatervoorziening Brielse Meer” valt onder de zoetwaterregio West-Nederland en ligt net over de grens van de Zuidwestelijke Delta. Werken aan zoetwaterbeschikbaarheid staat uiteraard ook in de Zuidwestelijke Delta hoog op de agenda. Goede afstemming met naastliggende waterregio’s is daarom extra belangrijk, ook om ervaringen uit te wisselen en van elkaar te kunnen leren.