• Zuidwestelijke Delta

Effecten Zeespiegelstijging en Zandhonger Oosterschelde (EZZO)

Door de zeespiegelstijging zal de Oosterscheldekering in de toekomst vaker sluiten. Mogelijk leiden de toename van het aantal  sluitingen tot negatieve effecten voor de economie en de beschermde natuurwaarden die toch al te lijden hebben onder de effecten van de zandhonger. Het project Effecten Zeespiegelstijging en Zandhonger Oosterschelde (EZZO) onderzoekt bij welke zeespiegel de negatieve effecten zijn te verwachten en met welke maatregelen de effecten zijn uit te stellen. Dit onderzoek is de opvolger van het MIRT-onderzoek Integrale Veiligheid Oosterschelde.

 • Deltawater: Oosterschelde
 • Thema: Waterkwaliteit, Waterveiligheid
 • Fase: Onderzoek
 • Doel: Ecologisch veerkrachtig

Opgave

Onderzoek naar de negatieve effecten van de toename van het aantal sluitingen en zandhonger op de beschermde natuurwaarden en economie van de Oosterschelde

Context

Het onderzoek Effecten zeespiegelstijging en zandhonger Oosterschelde is onderdeel van de herijking voorkeursstrategie Zuidwestelijke Delta.

 • Meer informatie

  Rijkswaterstaat Zee en Delta Contactpersoon: Eric van Zanten
  Telefoon: 06-22991545
  eric.van.zanten@rws.nl