Waarom heb je gekozen voor de functie van programmamanager Zuidwestelijke Delta?

‘In de afgelopen tien jaar is het besef van de problemen door de klimaatverandering flink toegenomen. Het is voor bijna iedereen nu helder dat we in actie moeten komen. In de Zuidwestelijke Delta komt de noodzaak voor actie ook samen in alle uitdagingen. Droogte, beschikbaarheid van zoetwater, wateroverlast, stijgende zeespiegelstijging en hitte. Genoeg redenen om de uitvoering van alle plannen te versnellen. Ik vind het prachtig om nu binnen deze regio de rol van programmamanager te kunnen pakken.’

Wat zijn jouw eerste indrukken van het werkgebied van de Zuidwestelijke Delta?

‘Er is veel ambitie en commitment in de regio. En zoveel netwerken als deze zijn er niet: drie waterschappen, drie provincies, achttien gemeenten, Rijkswaterstaat, diverse ministeries en een veelheid aan maatschappelijke partijen en kennisinstellingen aan boord. De Zuidwestelijke Delta is omvangrijk, maar toch zit de samenwerking goed in elkaar. Afgelopen jaren hebben al deze partijen de ambitie voor dit gebied sterk verwoord in de Gebiedsagenda Zuidwestelijke Delta 2050. In 2022 gaan we die ambitie omzetten in actie. En ik voel over de hele breedte de wil om over te gaan tot actie.’

moerspuische watergang; fort; populieren; 2020; koewacht;

Bij welk van de drie thema’s (waterveiligheid, zoetwater en ruimtelijke adaptatie) ligt jouw hart? En waarom?

‘Afgelopen vijf jaar was ik al actief binnen het Deltaprogramma in de Stuurgroep Ruimtelijke Adaptatie. Met dat thema ben ik dus veel bezig geweest. Ik blijf dat een interessant thema vinden, omdat het zorgt voor het bewustzijn bij iedereen dat er iets moet gebeuren. Als wethouder in Breda zag ik iedereen denken: het gaat niet alleen meer om de toekomst van de rivier de Mark. Het gaat ineens om ons hele grondgebied. Grote opgaven verbinden met concrete plannen, daar haal ik mijn voldoening uit.’

Welke plannen of doelen heb je voor de Zuidwestelijke Delta? Waar wil je als eerste mee aan de slag?

‘We hebben de klinkende ambitie om in 2050 de eerste klimaatbestendige regio ter wereld te zijn. Om voor deze grote uitdaging knopen door te hakken is extra onderzoek en het open gesprek nodig. Met een sterk kennisprogramma en ambitieuze projecten zetten we ons steeds verder op de kaart als klimaatbestendige regio. Verder is het heel druk in Nederland overlegland. Ik zou het mooi vinden als we het qua overleggen wat minder druk kunnen krijgen en de aannemers die projecten uitvoeren juist meer werk te doen hebben.’

Welke kennis en ervaringen uit de periode bij Breda kan je meenemen naar de Zuidwestelijke Delta?

‘In Breda was ik juist niet altijd gefocust op enkel Breda. Juist over de schutting kijken en het verleggen van de (bestuurlijke) grenzen zorgt op lange termijn voor minder waste in processen en grotere projecten voor elkaar krijgen. Dat wil ik ook in de Zuidwestelijke Delta als kompas houden. En ik hoop dat steeds meer mensen in ons netwerk dit kompas gaan gebruiken. Samen de schouders eronder!’

Dit artikel verscheen al eerder in DeltaNieuws, een gezamenlijke uitgave van de gebieden en generieke thema’s van het Nationaal Deltaprogramma.