Veel partijen werken al met veel energie aan pilots en projecten in de Zuidwestelijke Delta. Tegelijk liggen er veel (kennis)vragen om ons voor te bereiden op de toekomst. Binnen onze regio liggen volop kansen voor natuur, economie en innovaties. En daar gaan we op de platformbijeenkomsten mee aan de slag!

Denk je mee?

We zijn op dit moment volop aan de slag om de programma’s samen te stellen voor de bijeenkomsten. Dat doen we in co-creatie. We roepen je dan ook op: heb je ideeën? Laat het ons weten! We willen zoveel mogelijk aansluiten bij de (kennis) vragen en ideeën die jijzelf, je organisatie of bedrijf hebben. Hiernaast zijn er mogelijkheden om jouw initiatief, vraag of succesvol concept te presenteren. Stuur hiervoor een e-mail naar secretariaat@zwdelta.nl of geef je ideeën aan bij je aanmelding. Zodra de programma’s klaar zijn, communiceren we die via de website en social media en versturen we uitnodigingen. Binnenkort meer dus!

Meld je alvast aan!

Op de evenementenpagina vind je per bijeenkomst een eventpagina. We zijn de inschrijving al gestart, dus je kan je nu al aanmelden. We houden je dan persoonlijk via e-mail op de hoogte van nieuws over de programma’s en wanneer je je kan inschrijven voor workshops. Ook kun je ideeën aanleveren of vragen bij ons neerleggen.

Platformbijeenkomst Kennisprogramma Zeespiegelstijging op dinsdag 14 juni

Op dinsdag 14 juni organiseren we in samenwerking met het Kennisprogramma Zeespiegelstijging de eerste platformbijeenkomst. Deze bijeenkomst is het vervolg van de bijeenkomst op 20 mei vorig jaar. Hierin presenteerden we de Integrale Kennisagenda Zuidwestelijke Delta en het Kennisprogramma Zeespiegelstijging. Op 14 juni blikken we tijdens het ochtendprogramma terug op de ontwikkelingen in het afgelopen jaar rondom het Kennisprogramma Zeespiegelstijging (spoor II en IV) en de aanpak en methodiek van de Integrale Kennisagenda Zuidwestelijke Delta. In de middag gaan we met experts (op uitnodiging) in workshops aan de slag met concrete oplossingsrichtingen hoe we ons kunnen voorbereiden op klimaatverandering en zeespiegelstijging.

 

Voorlopig programma:

 • 10.00 – 10.30 uur: inloop
 • 10.30 – 12.00 uur: plenaire programma
 • 12.00 – 13.00 uur: lunch
 • 13.00 – 16.00 uur: workshopronde
 • 16.00 uur: afsluiting en netwerken

 

Werkconferentie Zuidwestelijke Delta op donderdag 30 juni

Op 30 juni is het weer tijd voor onze jaarlijkse werkconferentie. Vorig jaar gingen we al volop aan de slag met de Gebiedsagenda Zuidwestelijke Delta 2050, met de handelingsperspectieven als inspiratie. Op 30 juni nemen we de volgende stappen om samen te bouwen aan een klimaatbestendige Zuidwestelijke Delta! Na twee online conferenties kunnen we eindelijk de werkconferentie weer op locatie organiseren. De dag zal dan ook volop in het teken staan van elkaar ontmoeten en vooral: samen aan de slag. Hierbij geven we onder meer het podium aan inspirerende initiatieven in de regio en verkennen we hoe we deze verder kunnen brengen en wat daarvoor nodig is. Het ideale resultaat van de werkconferentie: een lijst met ideeën voor pilots en projecten om mee aan de slag te gaan.

 

Voorlopig programma:

 • 10.00 – 10.30 uur: inloop
 • 10.30 – 12.00 uur: plenaire programma
 • 12.00 – 13.00 uur: lunch
 • 13.00 – 15.30 uur: workshopronde
 • 15.30 uur: afsluiting en netwerken

 

Platformbijeenkomst Innovatie op dinsdag 12 juli

De platformbijeenkomst op dinsdag 12 juli staat helemaal in het teken van innovatie. In het bijzonder nodigen we ondernemers uit die kansen zien om met innovaties bij te dragen aan een klimaatbestendige Zuidwestelijke Delta. Ben jij ondernemer, heb je ambities op het gebied van duurzaamheid en wil je de markt verkennen binnen de Zuidwestelijke Delta? Kom dan naar de bijeenkomst op 12 juli! Je ontmoet hier andere ondernemers en partijen in de Zuidwestelijke Delta (overheden, maatschappelijke organisaties en kennisinstellingen). Er is volop ruimte voor het uitwisselen van kennis en ervaring en al ontwikkelde innovaties. Experts geven inleidingen over mogelijkheden om innovaties te versnellen.

 

Voorlopig programma:

 • 15.00 – 15.30 uur: inloop
 • 15.30 – 16.30 uur: plenaire programma
 • 16.30 – 18.00 uur: ronde 1: markt
 • 18.00 – 19.00 uur: diner
 • 19.00 – 20.30 uur: ronde 2: workshops
 • 20.30 uur: afsluiting en netwerken