Vanuit een speciaal ingerichte studio in het Informatiecentrum Grevelingen ontvingen we op 11 mei 170 deelnemers die actief meededen aan het programma via de chattool. Maar liefst 260 extra bezoekers logden live in. ‘De inspiratiesessie is boven mijn verwachting goed bekeken en gewaardeerd,’ blikt Leo Adriaanse, programmamanager Zuidwestelijke Delta, terug. ‘Ook door mensen die niet zo snel naar onze fysieke werkconferentie zouden komen. Het blijkt een hele goede manier om elkaar te ontmoeten in deze tijd!’

Terugblik sessie en vervolg Gebiedsagenda en Living Labs

Wil je meer weten over de online inspiratiesessie, de uitzending terugkijken of de presentaties over de Gebiedsagenda en Living Labs bekijken? Bekijk dan de terugblik. Wil je meedenken en meepraten over de Gebiedsagenda Zuidwestelijke Delta 2050? Kom dan naar een of meer van de zes bijeenkomsten in de regio eind augustus en begin september. Via de informatiepagina’s van de bijeenkomsten vind je meer informatie en kun je je aanmelden. Lees ook het achtergrondinterview met Toine Smits waarin hij meer vertelt over zijn ideeën over Living Labs.

Gebouw-T

Werkconferentie 2021

Noteer het alvast in je agenda: op donderdag 11 februari 2021 organiseren we de volgende werkconferentie Zuidwestelijke Delta, in poppodium Gebouw-T in Bergen op Zoom. We weten nu nog niet hoe dan de situatie rond corona is. We hopen op 11 februari met een grote groep fysiek samen te kunnen komen, maar houden bij de voorbereidingen rekening dat dit (deels) niet zal kunnen. In ieder geval zullen naast een plenair programma werksessies met kleinere groepen onderdeel vormen van de werkconferentie. Dat kwam ook als een van de conclusies naar voren in de evaluatie van de online inspiratiesessie. Heel goed dat de sessie plaatsvond, maar we kijken ernaar uit om volgende stappen te maken. En daarvoor is het nodig echt goed met elkaar in gesprek te gaan.