Het programma dat we hadden voorbereid voor de werkconferentie zetten we om naar een online variant. Vanuit een speciaal ingerichte studio midden in het gebied hopen we jullie allemaal te ontvangen voor de inspiratiesessie Zuidwestelijke Delta. Onder leiding van onze host Kim Coppes bieden we een online programma vol interactie. De inspiratiesessie draait om twee onderwerpen: de Gebiedsagenda Zuidwestelijke Delta 2050 en hoe je succesvol en creatief kunt samenwerken in Living Labs. Door het programma heen en via mini break-outsessies kun je input geven of in gesprek gaan!

Het hart van de Gebiedsagenda

Binnen de Zuidwestelijke Delta staan we steeds voor nieuwe uitdagingen. Bijvoorbeeld om een passend antwoord te vinden op de klimaatverandering. Het afgelopen jaar dachten overheden, maatschappelijke organisaties, kennisinstellingen en ondernemers in vier werkateliers na over de opgaven voor onze regio, met als resultaat het werkdocument Gebiedsagenda Zuidwestelijke Delta 2050 en een folder. Het is een inspirerende agenda om samen invulling te geven aan de toekomst. Projectleider Jeroen van Herk van OAK consultants neemt ons op 11 mei mee naar het hart van de Gebiedsagenda: de toekomstperspectieven uit de agenda. Als publiek kun je vragen stellen, reageren en vragen beantwoorden.

Livings Labs: samen succesvol samenwerken

Bouwen aan een veilige en duurzame delta kunnen we alleen samen. Hoe kunnen ondernemers, inwoners, maatschappelijke partijen, kennisinstellingen, Rijk en regionale overheden dit succesvol doen? Hoe benutten we de betrokkenheid, energie en ambities in de Zuidwestelijke Delta voor het vormgeven van de toekomst? Onze keynote speaker hoogleraar en leading lector Toine Smits vertelt in de inspiratiesessie op 11 mei over zijn ervaringen om samen met publieke en private partijen in Living Labs tot creatieve oplossingen te komen. Ook gaat Toine in gesprek met initiatiefnemers uit de Zuidwestelijke Delta over succesvol samenwerken als het gaat om complexe gebiedsopgaven. En als deelnemer kun je natuurlijk ook meepraten!

Zorg dat je erbij bent op 11 mei!

We hopen dat iedereen die graag samen wil werken aan onze Zuidwestelijke Delta op 11 mei live kan aansluiten! Mocht dat toch niet lukken? We stellen na de uitzending een link beschikbaar waarmee je de sessie op een later moment kunt terugkijken. Ga voor meer informatie naar de aanmeldpagina van de inspiratiesessie Zuidwestelijke Delta op 11 mei en meld je nu alvast aan! We sturen ook een uitnodiging. Als je in ons bestand zit, kun je die per mail tegemoet zien.

Gebiedsagenda Zuidwestelijke Delta 2050 © Kentin Photography
Gebiedsagenda Zuidwestelijke Delta 2050 © Kentin Photography

Werkconferentie 2021 in teken van start uitvoering Gebiedsagenda 

De werkconferentie Zuidwestelijke Delta verschuiven we naar het eerste kwartaal van volgend jaar. Na de zomervakantie gaan we aan de slag met het vervolg van het participatietraject van de Gebiedsagenda Zuidwestelijke Delta 2050. De bijeenkomsten hiervoor zouden dit voorjaar plaatsvinden, maar die hebben we opnieuw gepland eind augustus en begin september. Ook hiervoor kun je je al aanmelden. Kijk op de aanmeldpagina voor meer informatie. De werkconferentie in 2021 zal vervolgens in het teken staan van de start van de uitvoering van de Gebiedsagenda. Zodra de datum bekend is, communiceren we die.