De ambities uit het Ambitieboek “Dit is onze natuur” kunnen worden uitgewerkt. De makers van het boek, de partners van het Droomfondsproject Haringvliet, Parkschap Nationaal Park De Biesbosch, Staatsbosbeheer en betrokkenen uit de omgeving, zijn blij. ‘Het uitwerken van de ambities is een traject dat zich over meerdere jaren uitstrekt’, zegt Dick. ‘Voor de korte termijn heeft het ministerie van EZ gevraagd een plan in te dienen voor wat we in 2017 en 2018 willen en kunnen bewerkstelligen. Onderdeel van ons werkplan is het opzetten van de NLDelta Biesbosch-Haringvliet-organisatie. De provincies faciliteren hierbij. Een regieteam is verantwoordelijk voor het vertalen van ambities in doelstellingen en het uitvoeren van de plannen.’

Van waterbus tot verblijfsarrangement

Welke acties staat er op stapel? ‘Naast het inrichten van de organisatie, zijn we inmiddels concreet aan de slag. Er is een recreatie-zoneringskaart in de maak met aandacht voor zowel de belangen van de natuur als de wensen voor ondernemers en recreanten. Samen met ondernemers ontwikkelen we minimaal vier meerdaagse arrangementen om bezoekers langer in het gebied te houden. Er is immers zoveel te zien en te beleven. Denk aan beleving op het water. We willen duurzaam varen stimuleren, onder andere door elektrische boten meer ruimte te geven. En we ontwikkelen een uitgebreid netwerk van waterverbindingen, zodat het hele gebied met de fiets en te voet te bereiken is. De succesvolle pilot met de Waterbus Dordrecht-Haringvliet-Tiengemeten krijgt dit jaar een vervolg!’

Sterk merk

Dick: ‘Eén van de ambities is de ontwikkeling van NLDelta Biesbosch-Haringvliet als sterk merk: een nationaal park van wereldklasse waar je geweest moet zijn! We gaan aan de slag met de merkontwikkeling en positionering van het park. Waar staat NLDelta voor? En hoe profileren we het gebied als één van de mooiste gebieden van Nederland, nationaal en internationaal? Dit doen we samen met partners die mede het DNA van het gebied bepalen. Om de andere ambities uit te werken, gebruiken we de 300.000 euro van EZ als “vliegwiel”. Er is veel enthousiasme bij de partners waarmee het Ambitieboek tot stand is gekomen. Ik heb er alle vertrouwen in dat we met elkaar een park van wereldklasse gaan neerzetten.’

 

Wilt u het Ambitieboek bekijken, klik dan op: Dit is onze natuur.