Eerste online inspiratiesessie Zuidwestelijke Delta een succes!

Afgelopen maandag 11 mei was het zover: de online inspiratiesessie Zuidwestelijke Delta. De eerste online bijeenkomst voor de hele Zuidwestelijke Delta-community! Vanuit een speciaal ingerichte studio in het Informatiecentrum Grevelingen ontvingen we 170 deelnemers die actief meededen aan het programma via de chattool. Maar liefst 260 extra bezoekers logden ook live in. De reacties laten zien dat de middag erg is gewaardeerd. Vooral omdat het goed was voor de betrokkenheid om samen te werken aan onze delta!

Broeder Dieleman verwelkomde ons live vanuit zijn studio met een song en daarna trapte programmamanager Leo Adriaanse onder leiding van host Kim Coppes af. Leo benadrukte hoe belangrijk het is om met elkaar het goede en menselijke gesprek aan te gaan. En om nog meer de regio in te trekken om samen de gebiedsontwikkeling vorm te geven. Deltacommissaris Peter Glas riep iedereen in een video op via dit virtuele samenzijn vooral veel inspiratie op te doen en te delen over het Deltaprogramma en de maatschappelijke doelen die daarmee te verbinden zijn. ‘We werken er hard aan onze delta, en natuurlijk ook de Zuidwestelijke Delta, klimaatadaptief in te richten voor de rest van de 21e eeuw.’

 

We vroegen Leo om een reactie: ‘De inspiratiesessie is boven mijn verwachting goed bekeken en gewaardeerd. Ook door mensen die niet zo snel naar onze fysieke werkconferentie zouden komen. Het blijkt een hele goede manier om elkaar te ontmoeten in deze tijd!’

“Dynamiek, water en getijden”, waren de meest genoemde woorden waar de deelnemers aan dachten bij de Zuidwestelijke Delta.

Onderweg naar een Gebiedsagenda Zuidwestelijke Delta 2050

Jeroen van Herk leidde de Gebiedsagenda in. Doel van de inzet van de agenda is de opgaven voor waterveiligheid, zoetwater, waterkwaliteit, natuur en regionale economie toekomstbestendig en in samenhang aan te pakken. Verschillende deelnemers vroegen hoe om te gaan met zoet en zout water in de Zuidwestelijke Delta. Jeroen: ‘Klimaatverandering zal onder andere leiden tot verzilting in diverse wateren en gebieden in de regio en heeft impact op verschillende sectoren. Voldoende zoet water wordt hierdoor nog belangrijker voor mens en natuur. We zullen dan ook per gebied met maatwerk aan klimaatbestendige en hoogwaardige oplossingen moeten werken. Ik nodig iedereen van harte uit om verder met ons mee te denken en te praten tijdens de bijeenkomsten eind augustus en begin september. Want de Gebiedsagenda ontwikkelen we echt samen met gebiedspartijen.'

 

Meer weten over de Gebiedsagenda Zuidwestelijke Delta 2050 en de bijeenkomsten? Kijk dan op zwdelta.nl/gebiedsagenda2050 of bekijk Jeroens presentatie

Toine Smits tijdens de online inspiratiesessie

Handen op elkaar voor Living Labs

Toine Smits nam de deelnemers mee in de kansen die hij ziet voor een Living Lab Zuidwestelijke Delta. Dat deed hij onder meer aan de hand van een succesvol initiatief in Overijssel: Waalweelde. Op vervolgens de vraag of de deelnemers mee zouden willen denken over de ontwikkeling van een Living Lab in de Zuidwestelijke Delta antwoordde 71% “ja” en 20% “misschien”. ‘Dat vind ik natuurlijk een fantastisch resultaat. Het laat zien hoe belangrijk iedereen cocreatie vindt,’ reageert Toine. ‘In de vragen van deelnemers wezen verschillende mensen op het Living Lab Schouwen-Duiveland. En terecht, dit initiatief laat zien deze manier van samenwerken nu al succesvol is in de Zuidwestelijke Delta. Mijn oproep is de komende tijd verder in gesprek te gaan hoe we binnen deze regio de Living Lab-aanpak verder vorm kunnen geven. In de enquête over de sessie kunnen mensen hun e-mailadres achterlaten. Doe dat vooral!’

 

Benieuwd naar de presentatie van Toine over Living Labs? Bekijk hem via deze link.

Toine Smits in gesprek met de "blueroom" tijdens de online inspiratiesessie

Initiatiefnemers aan het woord

Kim Coppes en Toine Smits gingen in de “Blueroom” in gesprek met initiatiefnemers uit de regio. Zes mensen met hart voor de Zuidwestelijke Delta vertelden hun verhaal in een video. Ze leidden ons van de Slikken van Voorne naar de Krammersluizen, van de Grevelingen naar het Watersnoodmuseum en van vogelobservatorium Tij in Stellendam naar het schor bij Ellewoutsdijk. Daarna bevroeg Kim ze via een videoverbinding over hun succesvolle initiatieven, nieuwe vormen van samenwerken en waar ze zich hard voor willen maken de komende tijd. Bekijk de video en laat je inspireren!

Initiatiefnemers uit de Zuidwestelijke Delta aan het woord

 

“Samen en gelijkwaardig aan de slag”

Anita Pijpelink, gedeputeerde van provincie Zeeland verwelkomde de deelnemers namens het Gebiedsoverleg Zuidwestelijke Delta en sloot de middag af. ‘Om in de toekomst veilig met elkaar te kunnen wonen en werken in de Zuidwestelijke Delta, moeten we samen aan de slag. Het verhaal over de Living Labs inspireert mij om dat echt vanuit gelijkwaardigheid te doen. Met alle partijen samen en gelijkwaardig werken aan alle opgaven in dit gebied en de kwaliteit van onze Zuidwestelijke Delta: daar zet ik me voor in.’

Volop vragen en ideeën

Tijdens de inspiratiesessie konden de deelnemers vragen stellen en ideeën geven en dat is ook volop gedaan. Leo, Jeroen en Toine hebben op verschillende vragen gereageerd. Met de overige vragen gaan we de komende periode aan de slag. Zo nemen we ze mee in de voorbereiding van de bijeenkomsten over de Gebiedsagenda en bij de ideeënvorming over een Living Lab in de Zuidwestelijke Delta. Ook vormen ze input voor artikelen die we publiceren op de website, in de volgende nieuwsbrief Zuidwestelijke Delta en via Twitter. Ontvang je nog geen nieuwsbrief? Meld je dan nu aan via de homepage van zwdelta.nl. 

Afspeellijst Zuidwestelijke Delta

‘Welk muzieknummer mag niet ontbreken aan de afspeellijst van de Zuidwestelijke Delta?’ legden we de deelnemers nog voor. We kregen meer dan 50 suggesties, waarbij “Bløf” en liedjes over de kust, zee en water de boventoon voerden. Maar ook “Brabant” van Guus Meeuwis staat in de lijst. We hebben alle nummers gebundeld om thuis of onderweg nog eens na te luisteren. Open via deze link de afspeellijst. 

Wat vond je van de inspiratiesessie?

Als afsluiting vroegen we wat de deelnemers van de inspiratiesessie vonden. Zij gaven een uiteindelijke score van 7,6: een mooi resultaat! Was jij er bij maandag? Dan zijn we benieuwd naar extra feedback en tips voor andere online sessies. Zo denken we voor zowel de bijeenkomsten van de Gebiedsagenda als de Kennisdag na over online varianten. Ook kun je je e-mailadres doorgeven als je graag mee wil denken over de ontwikkeling van een Living Lab in de Zuidwestelijke Delta. Klik hier om naar de enquête te gaan.

 

De inspiratiesessie terugkijken?

Kon je niet live aanwezig zijn, of wil je de uitzending graag nog een keer zien? Kijk dan hieronder de livestream terug. De uitzending staat ook op deze pagina. En er volgt een videocompilatie van de middag. 

Online inspiratiesessie Zuidwestelijke Delta 11 mei 2020