Op dit moment test Rijkswaterstaat de installaties in de Flakkeese Spuisluis en met goed resultaat. Het eerste water is inmiddels succesvol vanuit de Oosterschelde naar de Grevelingen overgeheveld. Dit snel stromende water geeft een mooi beeld hoe binnenkort de Grevelingen weer in beweging komt. Als alle installaties met een stroming naar de Grevelingen goed werken, wordt ook het doorlaatmiddel richting de Oosterschelde getest. De verwachting is dat met openstellen van de Flakkeese Spuisluis vooral in het oostelijk deel van de Grevelingen het zuurstofprobleem kan worden verholpen en de waterkwaliteit daar verbetert.